|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Tranh chấp đầu tư quốc tế (International Investment Disputes) là gì?

Tranh chấp đầu tư quốc tế (International Investment Disputes) là gì?

Tranh chấp đầu tư quốc tế (tạm dịch: International Investment Disputes) là tranh chấp phát sinh giữa nhà đầu tư nước ngoài với chính phủ một quốc gia.
Kiến thức Kinh tế -16:27 | 16/04/2020
Hoàn giá (Counteroffer) trong kinh doanh là gì? Đặc điểm

Hoàn giá (Counteroffer) trong kinh doanh là gì? Đặc điểm

Hoàn giá (tiếng Anh: Counteroffer) là một đề nghị phản hồi lại đề nghị ban đầu. Khi một cá nhân đề nghị hoàn giá, điều đó có nghĩa là đề nghị ban đầu đã bị từ chối và được gợi ý bằng một đề nghị khác.
Kiến thức Kinh tế -11:34 | 14/04/2020
Đối tác (Counterparty) là ai? Đặc điểm và phân loại

Đối tác (Counterparty) là ai? Đặc điểm và phân loại

Đối tác (tiếng Anh: Counterparty) là một bên tham gia vào giao dịch tài chính. Mọi giao dịch phải có đối tác thì mới có thể thực hiện giao dịch.
Kiến thức Kinh tế -17:20 | 13/04/2020
Social payment là gì? Hiểu về Social payment và lợi ích

Social payment là gì? Hiểu về Social payment và lợi ích

Social payment là việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để chuyển tiền cho người khác hoặc doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -20:08 | 12/04/2020
Điều khoản giảm thiệt hại (Hold harmless clause) là gì? Đặc điểm

Điều khoản giảm thiệt hại (Hold harmless clause) là gì? Đặc điểm

Điều khoản giảm thiệt hại (tiếng Anh: Hold harmless clause) là một điều khoản trong hợp đồng pháp lí miễn trừ một hoặc cả hai bên trong hợp đồng khỏi việc chịu trách nhiệm pháp lí đối với bất kì thương tích hoặc thiệt hại nào mà bên kí kết hợp đồng phải chịu.
Kiến thức Kinh tế -16:16 | 11/04/2020
Khai báo sai (Misrepresentation) là gì? Phân loại và ví dụ

Khai báo sai (Misrepresentation) là gì? Phân loại và ví dụ

Khai báo sai (tiếng Anh: Misrepresentation) là việc báo cáo sai sự thật do một bên đưa ra làm ảnh hưởng đến quyết định của bên kia trong việc đồng ý hợp đồng.
Kiến thức Kinh tế -22:15 | 09/04/2020
Uỷ ban truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission - FCC) là gì? Đặc điểm

Uỷ ban truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission - FCC) là gì? Đặc điểm

Uỷ ban truyền thông Liên bang (tiếng Anh: Federal Communications Commision - FCC) là một cơ quan quản lí độc lập của chính phủ Mỹ, giám sát tất cả các thông tin liên lạc quốc tế và liên bang.
Kiến thức Kinh tế -16:15 | 03/04/2020
Điều khoản không được chào mua (No-Shop Clause) trong hợp đồng là gì?

Điều khoản không được chào mua (No-Shop Clause) trong hợp đồng là gì?

Điều khoản không được chào mua (tiếng Anh: No-Shop Clause) là một điều khoản trong một thỏa thuận giữa người bán và người mua tiềm năng nhằm ngăn cản người bán khỏi những đề nghị chào mua hàng từ bất kì bên nào khác.
Kiến thức Kinh tế -15:59 | 03/04/2020
Phí phá vỡ hợp đồng (Break Fee) là gì?

Phí phá vỡ hợp đồng (Break Fee) là gì?

Phí phá vỡ hợp đồng (tiếng Anh: Break Fee) là một khoản phí được trả cho một bên để bồi thường cho một thỏa thuận bị phá vỡ hoặc hợp đồng thất bại.
Kiến thức Kinh tế -11:02 | 31/03/2020
Lô hàng nhỏ lẻ (Job lot) là gì? Đặc điểm

Lô hàng nhỏ lẻ (Job lot) là gì? Đặc điểm

Lô hàng nhỏ lẻ (tiếng Anh: Job lot) là một hợp đồng mua bán một mặt hàng tương lai với khối lượng giao dịch nhỏ hơn mức yêu cầu trong các hợp đồng thông thường.
Kiến thức Kinh tế -21:20 | 29/03/2020
Nhãn hiệu tư nhân (Private Brand) là gì? Đặc điểm

Nhãn hiệu tư nhân (Private Brand) là gì? Đặc điểm

Nhãn hiệu tư nhân (tiếng Anh: Private Brand) là hàng hóa được sản xuất và bán dưới tên của một nhà bán lẻ cụ thể, cạnh tranh với các sản phẩm có thương hiệu.
Kiến thức Kinh tế -23:14 | 27/03/2020
Sản phẩm nhãn trắng (White Label Product) là gì? Đặc điểm

Sản phẩm nhãn trắng (White Label Product) là gì? Đặc điểm

Sản phẩm nhãn trắng (tiếng Anh: White Label Product) được bán bởi các nhà bán lẻ có nhãn hiệu và logo riêng nhưng các sản phẩm được sản xuất bởi bên thứ ba.
Kiến thức Kinh tế -23:04 | 27/03/2020
Công cụ đầu tư (Investment Vehicle) là gì? Các loại hình công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư (Investment Vehicle) là gì? Các loại hình công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư (tiếng Anh: Investment Vehicle) là một sản phẩm được sử dụng bởi các nhà đầu tư để đạt được lợi nhuận tích cực.
Kiến thức Kinh tế -22:46 | 27/03/2020
Mạng lưới phân phối (Distribution Network) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Mạng lưới phân phối (Distribution Network) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Mạng lưới phân phối (tiếng Anh: Distribution Network) trong chuỗi cung ứng là một nhóm các cơ sở lưu trữ và hệ thống vận chuyển được kết nối với nhau, nhận hàng tồn kho và sau đó giao chúng cho khách hàng.
Kiến thức Kinh tế -11:43 | 26/03/2020
Khoản vay thương mại (Trade Loan) là gì? Đặc điểm và các loại chi phí

Khoản vay thương mại (Trade Loan) là gì? Đặc điểm và các loại chi phí

Khoản vay thương mại (tiếng Anh: Trade loan) là các khoản vay ngắn hạn, linh hoạt, liên kết với các giao dịch xuất nhập khẩu cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -09:50 | 26/03/2020
Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG) là gì? Đặc điểm của URDG

Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG) là gì? Đặc điểm của URDG

Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (URDG) đề cập đến một bộ hướng dẫn được Phòng thương mại quốc tế (ICC) áp dụng lần đầu tiên vào năm 1991, đưa ra các qui tắc được thỏa thuận chung để đảm bảo thanh toán và đáp ứng đảm bảo hiệu suất trong hợp đồng giữa các đối tác thương mại toàn cầu.
Kiến thức Kinh tế -09:43 | 26/03/2020
Người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ai?

Người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ai?

Người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là người cam kết thực hiện thay nghĩa vụ của người lao động trong một số trường hợp được pháp luật qui định.
Kiến thức Kinh tế -23:49 | 20/03/2020
Hợp đồng cung ứng lao động (Labour Supply Agreement) là gì?

Hợp đồng cung ứng lao động (Labour Supply Agreement) là gì?

Hợp đồng cung ứng lao động (tiếng Anh: Labour Supply Agreement) là thỏa thuận cung cấp lao động của nhà cung cấp cho những tổ chức có nhu cầu.
Kiến thức Kinh tế -17:26 | 20/03/2020
Nghỉ thai sản (Maternity Leave) là gì? Qui định ở Việt Nam

Nghỉ thai sản (Maternity Leave) là gì? Qui định ở Việt Nam

Nghỉ thai sản (tiếng Anh: Maternity Leave) là thời gian nghỉ việc hợp lệ trong thời kì sinh sản của người lao động nữ.
Kiến thức Kinh tế -11:20 | 20/03/2020
Thanh tra lao động (Labor Inspection) là gì?

Thanh tra lao động (Labor Inspection) là gì?

Thanh tra lao động (tiếng Anh: Labor Inspection) là hoạt động xem xét, đánh giá và xử lý việc thực thi theo pháp luật lao động.
Kiến thức Kinh tế -10:52 | 20/03/2020
Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.