Kiến thức Kinh tế

Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG) là gì? Đặc điểm của URDG

09:43 | 26/03/2020

Chia sẻ

Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (URDG) đề cập đến một bộ hướng dẫn được Phòng thương mại quốc tế (ICC) áp dụng lần đầu tiên vào năm 1991, đưa ra các qui tắc được thỏa thuận chung để đảm bảo thanh toán và đáp ứng đảm bảo hiệu suất trong hợp đồng giữa các đối tác thương mại toàn cầu.
Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG) là gì? Đặc điểm của URDG - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Abbreviations)

Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu

Khái niệm

Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu trong tiếng Anh là Uniform Rules for Demand Guarantees, viết tắt là URDG.

Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (URDG) đề cập đến một bộ hướng dẫn được Phòng thương mại quốc tế (ICC) áp dụng lần đầu tiên vào năm 1991, đưa ra các qui tắc được thỏa thuận chung để đảm bảo thanh toán và đáp ứng đảm bảo hiệu suất trong hợp đồng giữa các đối tác thương mại toàn cầu.

Theo ICC, nhiều chủ ngân hàng, thương nhân và hiệp hội ngành công nhận và chấp nhận URDG, vì nó cố gắng cân bằng lợi ích của tất cả các bên liên quan đến các loại hợp đồng quốc tế được sử dụng rộng rãi.

Đáng chú ý, Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) từng áp dụng tiêu chuẩn URDG.

Đặc điểm của URDG

Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu (URDG) áp dụng với hàng tỉ đô la bảo lãnh hợp đồng trong một số ngành, bao gồm ngân hàng và xây dựng.

Thông thường nhất, URDG bao gồm cái gọi là bảo đảm nhu cầu, hoặc các quyền hoặc biện pháp đối phó cụ thể mà một bên có thể áp đặt cho bên khác nếu bên thứ hai không thực hiện theo thông số kĩ thuật của hợp đồng.

Tuy nhiên, URDG cũng áp dụng cho các thỏa thuận yêu cầu quyết định của trọng tài, cũng như yêu cầu một số hợp đồng liên quan đến các thỏa thuận phức tạp hơn một chút, chẳng hạn như các tình huống xử lí khi xảy ra tình trạng chậm trễ thanh toán của một trong các bên.

URDG hoạt động cùng với các qui tắc ICC khác, ví dụ như Qui tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ (UCP), hoặc UCP 600, cũng như Qui tắc thống nhất về Nghĩa vụ thanh toán ngân hàng của ICC. Các qui tắc ICC được đặt ra nhằm nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn chung và tránh sự ngờ vực và nhầm lẫn. ICC tuyên bố rằng việc tự nguyện tuân thủ URDG và các qui tắc liên quan của nó giúp cải thiện tốc độ và khối lượng giao dịch, và tránh tranh chấp mà không phải ra tòa.

Ấn bản Qui tắc thống nhất đối với bảo lãnh nhu cầu của ICC bao gồm cả các mẫu biểu được coi là hướng dẫn đi kèm cho các hướng dẫn của URDG. Nó bao gồm một loạt các mẫu và biểu mẫu có thể sử dụng ngay, các qui tắc để xử lí các khoản thanh toán mở rộng, các checklist khác nhau và các thực tiễn tốt nhất.

Cập nhật mới nhất của URDG

Lần cập nhật URDG quan trọng nhất trong khoảng hai thập kỉ qua đã xảy ra vào năm 2010, gọi là URDG 758. Lần cập nhật này cho các qui tắc URDG ban đầu đã cố gắng làm rõ một số vấn đề phổ biến như các vấn đề liên quan đến thanh toán, cung cấp hướng dẫn về cách xử lí điện tử đối với các chứng từ và chuyển tiền điện tử, và cung cấp các mẫu biểu bổ sung.

ICC đã nghiên cứu URDG 758 trong hơn hai năm trước khi ban hành, có tính đến phản hồi từ các nhóm thành phần khác nhau, cũng như khoảng 600 ý kiến cá nhân. Các qui tắc mới cố gắng giảm xung đột và trường hợp hợp đồng bị từ chối. Theo ICC, các qui tắc gần đây nhất giúp mang lại sự ổn định tài chính cho thị trường quốc tế. ICC cho biết URDG 758 bổ sung các định nghĩa và diễn giải qui tắc mới, hướng dẫn việc xử lí các quá trình tranh chấp.

(Theo Investopedia)

LZ