Kiến thức Kinh tế

Phần bù rủi ro thị trường (Market Risk Premium) là gì? Công thức tính và ứng dụng

23:14 | 25/03/2020

Chia sẻ

Phần bù rủi ro thị trường (tiếng Anh: Market Risk Premium) là chênh lệch giữa lợi nhuận kì vọng của danh mục đầu tư thị trường, và lãi suất phi rủi ro.
Phần bù rủi ro thị trường (Market Risk Premium) là gì? Công thức tính và ứng dụng - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Phần bù rủi ro thị trường

Khái niệm

Phần bù rủi ro thị trường trong tiếng Anh là Market Risk Premium.

Phần bù rủi ro thị trường là chênh lệch giữa lợi nhuận kì vọng của danh mục đầu tư thị trường, và lãi suất phi rủi ro. Phần bù rủi ro thị trường được thể hiện bởi độ dốc đường thị trường chứng khoán (SML) trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). 

Mô hình CAPM đo lường tỉ lệ hoàn vốn yêu cầu của các khoản đầu tư vốn cổ phần, là một khái niệm quan trọng trong lí thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) và định giá chiết khấu dòng tiền

Đặc điểm Phần bù rủi ro thị trường

Phần bù rủi ro thị trường mô tả mối quan hệ giữa lợi nhuận từ danh mục đầu tư thị trường vốn và lãi suất trái phiếu kho bạc. 

Phần bù rủi ro phản ánh mức lợi nhuận yêu cầu, lợi nhuận lịch sử và lợi nhuận kì vọng của một danh mục đầu tư. 

Phần bù rủi ro thị trường lịch sử sẽ giống nhau cho tất cả các nhà đầu tư, vì giá trị của nó được tính dựa trên những sự kiện đã xảy ra. 

Tuy nhiên, phần bù rủi ro thị trường kì vọng và phần bù rủi ro thị trường yêu cầu sẽ khác nhau giữa các nhà đầu tư, dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và phong cách đầu tư của họ.

Cơ sở lí thuyết của Phần bù rủi ro thị trường 

Nhà đầu tư yêu cầu các khoản bù đắp cho phần rủi ro và chi phí cơ hội của một khoản đầu tư. Lãi suất phi rủi ro là lãi suất trên lí thuyết sẽ được trả bởi một khoản đầu tư có rủi ro bằng 0. 

Lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn thường được sử dụng như một dạng lãi suất phi rủi ro, vì rủi ro mất khả năng thanh toán của nó rất thấp.  

Các nhà đầu tư sẽ đề nghị một khoản phần bù rủi ro trên lợi tức đầu tư của họ, vì họ đang nhận lại nhiều rủi ro hơn khi so sánh với các lựa chọn đầu tư thay thế có rủi ro thấp hơn.   

Công thức tính và ứng dụng của Phần bù rủi ro thị trường 

Phần bù rủi ro thị trường có thể được tính bằng cách, trừ lãi suất phi rủi ro khỏi lợi nhuận kì vọng của thị trường. 

Công thức này đo mức lợi nhuận bổ sung mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu để bù lại cho phần rủi ro tăng thêm. 

Sau khi tính toán, phần bù rủi ro thị trường có thể được sử dụng trong các mô hình định giá quan trọng như CAPM. 

Từ năm 1926 đến 2014, chỉ số S&P 500 có tỉ lệ hoàn vốn gộp hàng năm là 10,5%, trong khi lãi suất tín phiếu kho bạc Mỹ với thời hạn 30 ngày ở mức 5,1%/ năm. Vậy phần bù rủi ro thị trường là 5,4% = 10,5 – 5,1.  

(Theo Investopedia)

Lê Thảo