|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lợi nhuận (Profit) là gì? Ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng

15:15 | 07/08/2019
Chia sẻ
Lợi nhuận (tiếng Anh: Profit) là kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cũng là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp.
profit

Hình minh họa. Nguồn: valuewalk

Lợi nhuận (Profit)

Định nghĩa

Lợi nhuận trong tiếng anh gọi là Profit. Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong một khoảng thời gian xác định.

Công thức tính

Có hai cách để xác định lợi nhuận

Cách 1: Tổng lợi nhuận là hiệu số giữa tổng doanh thu từ việc bán sản phẩm và tổng chi phí đã bỏ ra để sản xuất chúng.

Lợi nhuận  = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = TR(Q) – TC(Q) 

Cách 2: Tổng lợi nhuận có thể xác đinh bằng lợi nhuận của một đơn vị sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm tiêu thụ.

Trong đó:

Lợi nhuận đơn vị = giá bán – tổng chi phí bình quân

Tổng chi phí bình quân (ATC) = TC/Q

Có thể viết lại như sau:

Lợi nhuận = Lợi nhuận đơn vị sản phẩm x Số lượng sản phẩm tiêu thụ = (P – ATC) x Q

Ý nghĩa

Lợi nhuận là mục tiêu kinh tế quan trọng nhất, là điều kiện tồn tại và phát triển của hãng sản xuất, là động lực thúc đẩy các hãng phát triển sản xuất kinh doanh.

Từ cách xác định lợi nhuận theo lợi nhuận đơn vị sản phẩm, cho thấy tổng lợi nhuận không chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận bình quân (lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm) mà còn phụ thuộc vào sản lượng hàng bán. Khi hãng kinh doanh đạt lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm cao chưa chắc tổng lợi nhuận đạt mức tối đa.

Các nhân tố ảnh hưởng

Một là, qui mô sản xuất hàng hóa dịch vụ.

Quan hệ cung cầu về hàng hóa thay đổi sẽ làm cho giá thay đổi. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới việc quyết định qui mô sản xuất và tác động trực tiếp đến lợi nhuận của hãng.

Hai là, giá và chất lượng của các yếu tố đầu vào cùng với phương pháp kết hợp các đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Các yếu tố đầu vào trong kinh doanh có thể kể đến như lao động, nguyên vật liệu, thiết bị công nghệ. Giá cả, chất lượng và phương pháp kết hợp các yếu tố này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí của hãng kinh doanh, từ đó tác động đến lợi nhuận.

Ba là, giá bán hàng hóa, dịch vụ cùng toàn bộ hoạt động nhằm đầy nhanh quá trình tiêu thụ và thu hồi tư bản, đặc biệt là hoạt động Marketing và công tác tài chính của hãng.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế học, NXB Đại học kinh tế quốc dân)

Minh Lan

Vai trò công ty chứng khoán đang bị bỏ ngỏ khi cung cấp dịch vụ copy trade?
Giao dịch sao chép (copy trade) được kỳ vọng là giải pháp hữu ích với những nhà đầu tư, đặc biệt là người mới tham gia thị trường. Nhưng với những gì đang diễn ra hiện nay, vai trò của công ty chứng khoán vẫn là dấu hỏi.