Kiến thức Kinh tế

Tỉ lệ hoàn vốn (Return on investment - ROI) là gì? Mối liên hệ với hiệu quả sử dụng vốn vay

17:44 | 26/08/2019

Chia sẻ

Tỉ lệ hoàn vốn (tiếng Anh: Return on investment, viết tắt: ROI) là chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu quả khoản đầu tư vào doanh nghiệp.
Tỷ lệ hoàn vốn (Return on investment-ROI) là gì? Mối liên hệ với hiệu quả sử dụng vốn vay - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: planyourmeetings.com

Tỷ lệ hoàn vốn (Return on investment)

Định nghĩa

Tỉ lệ hoàn vốn gọi theo tiếng Anh là Return on Investment, viết tắt là ROI.

Tỉ lệ hoàn vốn (ROI) đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận trên một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp, không phân biệt nguồn hình thành khoản vốn đầu tư đó, cho biết một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Công thức

photo-2

Ý nghĩa của ROI

Là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn khách quan nhất do không phụ thuộc vào mức độ sử dụng nợ và chính sách thuế thu nhập của doanh nghiệp. Do đó, ROI có thể được dùng để so sánh khả năng sinh lời vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác nhau.

Là cơ sở để đánh giá khả năng trả lãi của doanh nghiệp trên cơ sở lợi nhuận hoạt động.

Là cơ sở để nhà quản lí doanh nghiệp đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính và ra quyết định huy động vốn.

Sử dụng ROI để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của doanh nghiệp

ROI có thể được sử dụng cho ta biết doanh nghiệp sử dụng vốn vay có hiệu quả hay không, thông qua hiệu số ROI - i

Ví dụ minh hoạ

Một doanh nghiệp có ROI= 15% và lãi suất vay i = 10%.

Từ số liệu trên, ta tính được

Tỷ lệ hoàn vốn (Return on investment-ROI) là gì? Mối liên hệ với hiệu quả sử dụng vốn vay - Ảnh 3.

Điều này có nghĩa cứ 100 đồng vốn vay mang lại cho doanh nghiệp 5 đồng lợi nhuận trước thuế.

Ngược lại, nếu có nghĩa việc sử dụng nợ vay làm giảm lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng nợ vay không hiệu quả.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Kinh tế TP HCM)

Hằng Hà