|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Direct Method) là gì? Ưu điểm

09:31 | 12/06/2020
Chia sẻ
Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (tiếng Anh: Cash Flow Direct Method) là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Direct Method) là gì? Ưu điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Saas)

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền

Khái niệm

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền trong tiếng Anh là Cash Flow Direct Method.

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp sử dụng dòng tiền vào và dòng tiền ra thực tế từ hoạt động kinh doanh của công ty, thay vì sửa đổi phần hoạt động kinh doanh từ kế toán dồn tích sang cơ sở tiền mặt.

Kế toán dồn tích ghi nhận doanh thu chỉ khi kiếm được và nhận được thanh toán từ khách hàng.

Ngược lại, phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền chỉ đo lường số tiền đã thu được, các khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc các dòng tiền ra. Dòng tiền ra và vào được ghi nhận vào dòng tiền.

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền còn được gọi là Phương pháp tính theo báo cáo thu nhập (Income statement method).

Đặc điểm của Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền

Ba báo cáo tài chính quan trọng là bảng cân đối kế toánbáo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba phần: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động tài chính và dòng tiền từ hoạt động đầu tư.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập bằng phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Dòng tiền từ phần hoạt động tài chính và đầu tư sẽ giống hệt nhau theo cả phương pháp gián tiếp và trực tiếp.

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sử dụng thông tin từ kế toán dồn tích và nó luôn bắt đầu bằng thu nhập ròng lấy từ báo cáo thu nhập.

Thu nhập ròng sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi trong tài khoản tài sản và nghĩa vụ nợ trên bảng cân đối kế toán bằng cách thêm hoặc trừ vào thu nhập ròng để thu được dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Theo phương pháp trực tiếp, phần duy nhất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ khác nhau trong phần trình bày là phần dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Phương pháp trực tiếp liệt kê các khoản phải thu tiền mặt và thanh toán tiền mặt được thực hiện trong kì kế toán.

Dòng tiền mặt được trừ vào dòng tiền để tính dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh, trước khi dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính được cộng vào.

Ưu điểm và nhược điểm của Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền

Sự khó khăn và mất nhiều thời gian để liệt kê tất cả các khoản giải ngân và biên lai tiền mặt mà phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền yêu cầu đã làm cho phương pháp gián tiếp được ưa thích và sử dụng phổ biến hơn.

Vì hầu hết các công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, các hoạt động kinh doanh được ghi lại trên bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập phù hợp với phương pháp gián tiếp này.

Ví dụ, một công ty sử dụng kế toán dồn tích sẽ báo cáo doanh thu từ việc bán hàng trên bảng báo cáo thu nhập trong giai đoạn hiện tại, ngay cả khi việc bán hàng được thực hiện bằng tín dụng hay tiền mặt chưa được nhận từ khách hàng.

Số tiền này cũng sẽ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán trong các khoản phải thu.

Các công ty sử dụng kế toán dồn tích cũng không thu thập và lưu trữ thông tin giao dịch trên mỗi khách hàng hoặc nhà cung cấp trên cơ sở tiền mặt.

Mặc dù nó có nhược điểm, nhưng phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền lại báo cáo các nguồn thu trực tiếp và các khoản thanh toán, và điều này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư và chủ nợ.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

'2023 là năm mang tính sống còn của doanh nghiệp bất động sản'
Thị trường bất động sản vừa đi qua một năm có nhiều biến động, thách thức và những khó khăn dự báo sẽ chưa dừng lại. Theo ông Lê Hoàng Châu, năm 2023 là năm bản lề, mang tính sống còn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.