|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kế hoạch lưu lượng tiền (Cash Flow Plans) là gì? Ví dụ về kế hoạch lưu lượng tiền

23:59 | 20/01/2020
Chia sẻ
Kế hoạch lưu lượng tiền (tiếng Anh: Cash Flow Plans) trong bảo hiểm, là các kế hoạch cho phép các chủ hợp đồng sử dụng dòng tiền của chính họ để tài trợ cho phí bảo hiểm của họ.
Kế hoạch lưu chuyển tiền (Cash Flow Plans) là gì? Ví dụ về kế hoạch lưu chuyển tiền  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Republicsmetoolkit.com

Kế hoạch lưu lượng tiền

Khái niệm

Kế hoạch lưu lượng tiền trong tiếng Anh là Cash Flow Plans.

Kế hoạch lưu lượng tiền trong bảo hiểm, là các kế hoạch cho phép các chủ hợp đồng sử dụng dòng tiền của chính họ để tài trợ cho phí bảo hiểm của họ. 

Kế hoạch lưu lượng tiền cũng có thể là bảng đánh giá của công ty bảo hiểm về dòng tiền, thu nhập và chi phí của một công ty, cùng với kế hoạch thanh toán phí bảo hiểm cho công ty đó. 

Ngoài ra, kế hoạch lưu lượng tiền cũng có thể là một tài liệu tập hợp lại các thay đổi trong dòng tiền để theo dõi dòng tiền vào và dòng tiền ra của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Đặc điểm

Kế hoạch lưu lượng tiền là công cụ dự toán tài chính cho cả chủ hợp đồng và các công ty bảo hiểm do nó giúp sử dụng tiền mặt tốt hơn. 

Các chủ hợp đồng có thể kiếm được nhiều tiền lãi hơn từ khoản dự trữ tiền mặt từ phí bảo hiểm. Chủ hợp đồng bảo hiểm cũng có thể nhận các dòng tiền được tạo ra từ chính hợp đồng bảo hiểm như các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thành phần đầu tư. 

Các công ty bảo hiểm nhận tiền theo từng đợt, tỉ lệ thu của họ có thể tăng lên vì các khoản thanh toán nhỏ hơn thường có giá trị ít hơn.     

Ngoài phạm vi bảo hiểm, kế hoạch lưu lượng tiền là cách mà một công ty có thể lập kế hoạch và quản lí tổn thất và thu được tiền mặt để đảm bảo rằng công ty có thể thanh toán các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể xảy ra. 

Việc quản lí tốt dòng tiền là chìa khóa để đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trơn tru. 

Bằng cách kết hợp các khoản chi phí để dự đoán khoản tiền mặt thu được dự kiến, các công ty có thể sử dụng vốn lưu động hiệu quả hơn bằng cách thanh toán các khoản phải trả đúng thời điểm. 

Lập kế hoạch lưu lượng tiền giúp doanh nghiệp kiếm lãi từ việc dự trữ tiền mặt và duy trì một mức đệm thanh khoản cho các chi phí bất ngờ. 

Kế hoạch lưu lượng tiền cũng chỉ ra liệu dòng tiền hoạt động có đủ khả năng để trang trải các khoản chi tiêu vốn hay không nếu công ty cần thêm vốn.   

Các hình thức hoạt động và kế hoạch lưu lượng tiền

Các hình thức hoạt động làm thay đổi dòng tiền được đưa vào kế hoạch lưu lượng tiền là: hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính

 - Hoạt động điều hành bao gồm các thay đổi trong tiền mặt được thực hiện bằng cách bán hoặc mua hàng hóa. 

 - Hoạt động đầu tư bao gồm các khoản đầu tư dài hạn, mua tài sản và thiết bị, và các khoản tiền gốc các khoản vay mà công ty cho các chủ thể kinh tế khác vay.

 - Các hoạt động tài chính là các hoạt động sử dụng tiền mặt liên quan đến các khoản nợ có kì hạn và các khoản vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như tiền gốc các khoản nợ dài hạn, tiền cho các giao dịch mua bán cổ phiếu và thanh toán cổ tức cho cổ đông.    

Một Kế hoạch lưu lượng tiền vững chắc là giải pháp tốt nhất để tránh gặp các vấn đề về dòng tiền, sự thiếu hụt vốn thường là nguyên nhân đứng sau sự thất bại chớp nhoáng của các công ty nhiều triển vọng. 

Ví dụ về kế hoạch lưu lượng tiền 

Giả sử rằng công ty Z là một công ty khởi nghiệp công nghệ phát triển các ứng dụng web và điện thoại. 

Công ty Z hi vọng rằng họ sẽ bán 40 ứng dụng mỗi tháng với mức giá 5.000$ mỗi ứng dụng và chi phí tiền mặt với tổng số khoảng 50.000$ trong một số tháng nhất định và khoảng 100.000$ trong các tháng khác. 

Công ty Z cũng dự đoán rằng họ sẽ cần mua 75.000$ thiết bị vào tháng 12.   

Công ty Z sẽ bắt đầu quá trình xây dựng kế hoạch lưu lượng tiền để đảm bảo rằng nó có khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể xảy ra. 

Nếu không có Kế hoạch lưu lượng tiền vững chắc, công ty Z sẽ có nguy cơ không thể đáp ứng các nhu cầu tài chính này và có thể buộc phải giải quyết bằng cách tăng vốn nhanh.  

Việc tăng vốn nhanh chóng thường là một quá trình khá tốn kém, hoặc công ty sẽ phải sa thải nhân viên hay thậm chí có thể ngừng hoạt động.  

(Theo Investopedia)

Lê Thảo

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.