|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Vòng chu chuyển tiền mặt (Cash Flow Cycle) của doanh nghiệp là gì?

17:19 | 11/10/2019
Chia sẻ
Vòng chu chuyển tiền mặt (tiếng Anh: Cash Flow Cycle) của một doanh nghiệp là chu trình từ dùng tiền để mua hàng hóa thiết bị, vật tư sau đó bán hàng thu tiền về.
AdobeStock_132938091

Hình minh hoạ (Nguồn: allbusiness)

Vòng chu chuyển tiền mặt của doanh nghiệp

Khái niệm

Vòng chu chuyển tiền mặt hay chu kì vận động của tiền mặt của doanh nghiệp trong tiếng Anh được gọi là Cash Flow Cycle.

Vòng chu chuyển tiền mặt của một doanh nghiệp là chu trình từ dùng tiền để mua hàng hóa thiết bị, vật tư sau đó bán hàng thu tiền về. 

Chu trình

Nó theo chu trình sau:

1. Ban đầu tiền mặt dùng để đầu tư vào nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện và thành lập doanh nghiệp.

2. Mua nguyên vật liệu, thuê lao động, và sản xuất ra sản phẩm. Quá trình sản xuất tài sản cố định sẽ được chuyển dần giá trị vào sản phẩm qua hình thức khấu hao.

3. Hàng hóa trong kho được bán ra thu tiền mặt về, một số hàng hóa phải bán chịu cho khách hàng.

4. Sau thời gian số hàng đã bán chịu tiếp tục được thu tiền mặt.

5. Ngoài quá trình chu chuyển bình thường trên, doanh nghiệp có các dòng tiền bất thường là dòng tiền vào do phát hành chứng khoán, vay nợ, và dòng tiền ra nhằm chi trả cổ tức, thuế, trả tiền vay và lãi vay, mua cổ phiếu và trái phiếu.

Quá trình đó được lặp đi lặp lại và gọi là vòng chu chuyển tiền mặt 

Là khoảng thời gian từ khi công ty thanh toán các khoản phải trả cho đến khi nhận được các khoản phải thu, hay nói cách khác đây là khoảng thời gian từ khi công ty bỏ tiền vào lưu thông cho đến khi thu hồi lại.

Mô hình chu kì vận động tiền mặt như sau

Screen Shot 2019-10-11 at 5

Mô hình chu kì vận động tiền mặt

Các biện pháp rút ngắn chu kì

Chu kì vận động tiền mặt có thể được rút ngắn bằng các biện pháp sau:

- Giảm thời gian vận động của nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang và thành phẩm bằng cách thực hiện tốt công tác quản thu mua, quản tồn kho, kích thích tiêu thụ sản phẩm…

- Giảm thiểu thời gian thu hồi những khoản phải thu bằng các biện pháp như: hoàn thiện chính sách bán tín dụng, tăng cường công tác thu nợ…

- Kéo dài thời gian của các khoản phải trả bằng các biện pháp thương thượng, tăng áp lực đối với nhà cung cấp...

(Tài liệu tham khảo: Quyết định quản trị tiền mặt, ĐH Duy Tân)

Diệu Nhi

Chuyên gia: Hút ròng quá lớn có thể gây hiểu lầm với thị trường rằng NHNN đang thắt chặt tiền tệ
Động thái hút ròng liên tiếp nhiều người lo ngại NHNN sẽ quay lại thời kỳ lãi suất cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, động thái này không đồng nghĩa với sự đảo chiều trong chính sách tiền tệ mà chỉ là một bước đi để đối phó với việc tỷ giá tăng cao.