|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

09:36 | 01/07/2020
Chia sẻ
Tổng phí đầu tư đã chi ra (tiếng Anh: Outlay Cost) là chi phí phát sinh để thực hiện một chiến lược đầu tư kinh doanh hoặc thu mua một tài sản.
Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì? - Ảnh 1.

(Hình minh họa: Investopedia)

Tổng phí đầu tư đã chi ra

Khái niệm

Tổng phí đầu tư đã chi ra trong tiếng Anh là outlay cost.

Tổng phí đầu tư đã chi ra là chi phí phát sinh để thực hiện một chiến lược đầu tư kinh doanh hoặc thu mua một tài sản. 

Tổng phí đầu tư đã chi ra cũng được trả cho các nhà cung cấp để mua sản phẩm, hàng hóa như hàng tồn kho hoặc dịch vụ, hay dịch vụ tư vấn và thiết kế phần mềm. Chúng là những chi phí cụ thể mà thực sự phát sinh để đạt được mục tiêu nhất định nào đó.  

Tổng phí đầu tư đã chi ra rất dễ nhận biết và tính toán bởi vì chúng thực sự đã được trả cho các nhà cung cấp bên ngoài, trái ngược với chi phí cơ hội, loại chi phí không thực sự phát sinh và được trả cho bên ngoài bởi công ty.  

Đối với các tập toàn, tổng phí đầu tư đã chi ra cho các dự án mới bao gồm chi phí thành lập, sản xuất và mua lại tài sản. Chúng cũng có thể bao gồm chi phí tuyển dụng cho các chiến lược hoặc dự án yêu cầu bổ sung nhân sự để thực hiện được. 

Một số lưu ý đặc biệt

Tổng phí đầu tư đã chi ra bao gồm các chi phí được trả bởi một doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, và cũng bao gồm phí trả cho các bên ngoài để có được tài sản hoặc dịch vụ. Trong kế toán tiền, tổng phí đầu tư đã chi ra sẽ làm giảm phần thu nhập ngay lập tức. Trong kế toán dồn tích, tổng phí đầu tư đã chi ra được chia cho tất cả các giai đoạn mà chi phí áp dụng và khớp với các khoản thu liên quan. 

Tổng phí đầu tư đã chi ra không bao gồm lợi nhuận hoặc trợ cấp dự tính trước, mà chi phí đó được gọi là chi phí cơ hội và được ẩn đi, nhưng nó là một thành phần quan trọng trong khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.  

Tổng phí đầu tư đã chi ra và tổng chi phí

Tổng phí đầu tư đã chi ra đôi khi được gọi là chi phí hiện, là chi phí được trả trực tiếp. Các chi phí này có thể là chi phí một lần, chẳng hạn như hóa đơn sửa chữa, hoặc chi phí định kì, như dịch vụ wifi. Chi phí trực tiếp cũng có thể dự đoán được, ví dụ như tiền thuê, hóa đơn tiện ích. 

Trong khi đó, tổng chi phí là bao gồm cả tổng phí đầu tư đã chi và chi phí cơ hội. Vì vậy, trong khi tổng phí đầu tư đã chi bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp, còn tổng chi phí bao gồm bất kì tổn thất gián tiếp hoặc lợi ích bị bỏ lỡ nào. Và đó chính là chi phí cơ hội, những lợi ích mà một doanh nghiệp bỏ lỡ bằng cách chọn một lựa chọn này thay vì một lựa chọn khác. 

Ví dụ về chi phí phát sinh

Nếu công ty sản xuất XYZ muốn mua một máy ép mới, họ không chỉ phải trả tiền cho máy ép đó mà còn phải trả phí khi vận chuyển máy ép đến nhà máy của họ, cũng như chi phí cho việc vận hành máy và có thể chi phí đào tạo cho công nhận sử dụng máy ép mới. Tất cả những thứ này là tổng phí đầu tư đã chi liên quan đến việc đầu tư cho một máy móc mới. 

(Theo Investopedia)

Ích Y