|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Điều kiện vay vốn (Loan condition) là gì? Các yêu cầu về điều kiện vay vốn

09:43 | 23/09/2019
Chia sẻ
Điều kiện vay vốn (tiếng Anh: Loan condition) là những qui định cụ thể của ngân hàng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn.
visual

Hình minh họa

Điều kiện vay vốn (Loan condition)

Định nghĩa

Điều kiện vay vốn trong tiếng Anh là Loan conditionĐiều kiện vay vốn là những qui định cụ thể của ngân hàng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn.

Nội dung điều kiện vay vốn

- Ngân hàng chỉ cho vay đối với khách hàng đáp ứng được yêu cầu do ngân hàng đề ra.

- Với các ngân hàng thương mại Việt Nam, việc đưa ra các điều kiện vay phải trên cơ sở các điều kiện cho vay theo hướng dẫn của ngân hàng Nhà nước.

- Trong đó, cũng có những điều kiện cho vay "cứng", có điều kiện cho vay "mở" mà các Ngân hàng thương mại có thể xem xét khi cho vay trong từng điều kiện cụ thể

Yêu cầu về điều kiện vay vốn 

(1) Khách hàng phải có đầy đủ năng lực pháp lí.

Khách hàng cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, khách hàng dân sự phải có tư cách pháp nhân.

(2) Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích và không vi phạm pháp luật và mục đích phù hợp với đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp trong trường hợp với doanh nghiệp.

(3) Khách hàng phải có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời gian cam kết.

Khách hàng phải có khả năng tài chính lành mạnh tức là khách hàng đó có khả năng quản lí tốt, khách hàng chứng minh sự phát triển ổn định của mình, có cơ sở vững chắc về tài chính để đảm bảo cam kết hoàn trả tiền vay đúng hạn.

(4) Khách hàng phải có phương án, dự án đầu tư khả thi và hiệu quả.

Bản chất của ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh trong đó việc cho vay phải đảm bảo nguyên tắc sinh lời cơ bản. Do đó phương án, dự án đầu tư ngân hàng tài trợ vốn phải đảm bảo tính khả thi và có hiệu qủa.

(5) Khách hàng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo qui định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Đây là công cụ bảo đảm trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng trong quan hệ tín dụng. Bảo đảm tiền vay cung cấp nguồn thanh toán "thứ hai" cho ngân hàng thương mại.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính; Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, NXB Lao động- Xã hội)

Minh Lan