|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quản trị rủi ro (Risk management) là gì? Quá trình quản trị rủi ro

11:25 | 23/09/2019
Chia sẻ
Quản trị rủi ro (tiếng Anh: Risk management) là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực.
risk-management

Hình minh họa. Nguồn: corporatecomplianceinsights

Quản trị rủi ro (Risk management)

Định nghĩa

Quản trị rủi ro trong tiếng Anh là Risk management. Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực.

Vai trò của quản trị rủi ro trong tổ chức

- Giúp tổ chức hoạt động ổn định

- Giúp tổ chức thực hiện mục tiêu sứ mạng, chiến lược kinh doanh

- Giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn

- Giúp tăng vị thế, uy tín của doanh nghiệp và nhà quản trị

- Giúp tăng độ an toàn trong các hoạt động của tổ chức

- Giúp doanh nghiệp thực hiện thành công các hoạt động kinh doanh mạo hiểm

Quá trình quản trị rủi ro

- Nhận dạng rủi ro: Xác định danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của doanh nghiệp để sắp xếp, phân nhóm rủi ro.

- Phân tích và đo lường rủi ro: Phân tích các rủi ro, đánh giá mức độ thiệt hại do rủi ro xảy ra cũng như xác suất xảy ra rủi ro nhằm tìm cách đối phó hay tìm các giải pháp phòng ngừa, loại bỏ, hạn chế, giảm nhẹ thiệt hại.

- Kiểm soát rủi ro: là những hoạt động có liên quan đến việc né tránh, ngăn chặn giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất.

- Tài trợ rủi ro: là hoạt động cung cấp những phương tiện để đền bù tổn thất xảy ra hoặc lập các quĩ cho các chương trình khác nhau để giảm bớt tổn thất.

Mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Quản trị chiến lược là những hoạt động quản trị nhằm xác định những mục tiêu lâu dài, để thực hiện sứ mạng của một tổ chức.

- Quản trị các hoạt động tác nghiệp bao gồm những hoạt động liên quan đến kinh doanh như quản trị sản xuất cung cấp hàng hóa, quản trị dịch vụ… nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược.

- Quản trị rủi ro bao gồm tất cả các hoạt động để thực hiện được các hoạt động tác nghiệp một cách hiệu quả nhất, từ đó là cơ sở để thực hiện các mục tiêu dài hạn, thực hiện được sứ mạng của doanh nghiệp mà quản trị chiến lược đã đề ra.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; Khái luận về quản trị rủi ro, Tổ hợp giáo dục Topica)

Minh Lan

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/5: VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.275 điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/5: VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.275 điểm
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.275 điểm.