|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nhận dạng rủi ro (Risk identification) là gì? Cơ sở và phương pháp nhận dạng rủi ro

11:24 | 23/09/2019
Chia sẻ
Nhận dạng rủi ro (tiếng Anh: Risk identification) là quá trình xác định một cách liên tục và có hệ thống các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
dt71hyahxd

Hình minh họa. Nguồn: Study.com

Nhận dạng rủi ro (Risk identification)

Định nghĩa

Nhận dạng rủi ro trong tiếng Anh là Risk identificationNhận dạng rủi ro là quá trình xác định một cách liên tục và có hệ thống các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thuật ngữ liên quan

Quản trị rủi ro (Risk management) là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực.

Các vấn đề cơ bản của nhận dạng rủi ro

- Mối hiểm họa: gồm các điều kiện tạo ra hoặc làm tăng mức độ tổn thất của rủi ro.

- Mối nguy hiểm: là nguyên nhân của tổn thất.

- Nguy cơ rủi ro: là một tình huống có thể tạo nên ở bất kì lúc nào, có thể gây nên những tổn thất (hay có thể là những lợi ích) mà cá nhân hay tổ chức không thể tiên đoán được.

Cơ sở nhận dạng rủi ro

- Nguồn rủi ro (phát sinh mối hiểm họa và mối nguy hiểm) thường được tiếp cận từ các yếu tố môi trường hoạt động của doanh nghiệp.

- Nhóm đối tượng chịu rủi ro: tài sản, nguồn nhân lực.

Phương pháp nhận dạng rủi ro

a. Phương pháp chung: Xây dựng bảng liệt kê

- Xây dựng bảng liệt kê là việc đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi đặt ra trong các tình huống nhất định, để từ đó nhà quản trị có những thông tin nhận dạng và xử lý các đối tượng rủi ro. 

- Thực chất của phương pháp sử dụng bảng liệt kê là phương pháp phân tích SWOT.

b. Các phương pháp nhận dạng cụ thể

- Phương pháp phân tích báo cáo tài chính

- Phương pháp lưu đồ; 

- Phương pháp thanh tra hiện trường

- Phương pháp làm việc với các bộ phận khác của doanh nghiệp

 - Phương pháp làm việc với các bộ phận khác bên ngoài doanh nghiệp

 - Phương pháp phân tích hợp đồng

- Phương pháp nghiên cứu số lượng các tổn thất trong quá khứ

Lưu ý

- Nhà quản trị không nên chỉ dựa vào một phương pháp.

- Việc nhận dạng rủi ro phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

- Việc sử dụng các bảng liệt kê phải linh hoạt để áp dụng từng phương pháp nhận dạng cho thích hợp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; Khái luận về quản trị rủi ro, Tổ hợp giáo dục Topica)

Minh Lan

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.