|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Đo lường rủi ro (Risk measurement) là gì? Các phương pháp đo lường rủi ro

11:23 | 23/09/2019
Chia sẻ
Đo lường rủi ro (tiếng Anh: Risk measurement) là việc tính toán, xác định tần suất rủi ro và biên độ rủi ro từ đó phân nhóm rủi ro.
risk_management-e1528963707439

Hình minh họa

Đo lường rủi ro (Risk measurement)

Định nghĩa

Đo lường rủi ro trong tiếng Anh là Risk measurementĐo lường rủi ro là tính toán, xác định tần suất rủi ro và biên độ rủi ro từ đó phân nhóm rủi ro.

Nội dung đo lường rủi ro

Đo lường rủi ro bao gồm hai nội dung chính là đo lường tần số của tổn thất và đo lường mức độ nghiêm trọng của tần suất rủi ro.

(1) Đo lường tần số của tổn thất

- Một phương pháp ước lượng tần số tổn thất là quan sát xác suất để một nguy hiểm sẽ gây ra tổn thất trong một năm.

Nếu nhà quản trị giả định không thể có hơn một tổn thất xảy ra trong một năm, xác suất tổn thất sẽ là tần số tổn thất hàng năm.

(2) Đo lường mức độ nghiêm trọng của tần suất rủi ro

- Tổn thất lớn nhất có thể có là giá trị thiệt hại lớn nhất có thể xảy ra, có thể nhận thức được.

- Tổn thất lớn nhất phụ thuộc vào tính chất của mối nguy hiểm gây ra tổn thất cũng như phụ thuộc vào đối tượng của tổn thất.

Ma trận về tần suất và biên độ rủi ro

Tần suất /

Biên độ

CaoThấp
CaoIII
ThấpIIIIV

Các phương pháp đo lường rủi ro

(1) Phương pháp định lượng

- Phương pháp trực tiếp: là phương pháp xác định tổn thất bằng các công cụ đo lường trực tiếp như cân đong, đo đếm.

- Phương pháp gián tiếp: là phương pháp đánh giá tổn thất thông qua việc suy đoán tổn thất, thường được áp dụng đối với những thiệt hại vô hình như là các chi phí cơ hội, sự giảm sút vế sức khỏe, tinh thần người lao động…

- Phương pháp xác suất thống kê: Xác định tổn thất bằng cách xác định các mẫu đại diện, tính tỉ lệ tổn thất trung bình, qua đó xác định tổng số tổn thất.

(2) Phương pháp định tính (Phương pháp cảm quan): là phương pháp sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia để xác định tỉ lệ tổn thất, qua đó ước lượng tổng số tổn thất.

(3) Phương pháp tổng hợp: Phương pháp sử dụng tổng hợp các công cụ kĩ thuật và tư duy suy đoán của con người để đánh giá mức độ tổn thất.

(4) Phương pháp dự báo tổn thất

- Là phương pháp người ta dự đoán những tổn thất có khi rủi ro xảy ra. 

- Phương pháp này dựa trên cơ sở đo lường xác suất rủi ro, mức độ tổn thất trung bình của mỗi sự cố, từ đó dự báo mức tổn thất trung bình có thể xảy ra trong kỳ kế hoạch và được tính bằng công thức: 

T = n × p ×t

Trong đó: 

T: Tổn thất trung bình có thể có

n: Số lần quan sát hoặc sự kiện xảy ra trong tương lai

p: Xác suất rủi ro

t: Mức độ tổn thất bình quân của mỗi sự cố.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; Khái luận về quản trị rủi ro, Tổ hợp giáo dục Topica)

Minh Lan

Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm trở lại đường đua thời hậu COVID-19?
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh các góc độ khác còn là góc độ văn hoá doanh nhân doanh nghiệp thể hiện ở đạo đức kinh doanh.