|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tài sản đảm bảo (Collateral) là gì? Yêu cầu đối với tài sản đảm bảo

09:34 | 23/09/2019
Chia sẻ
Tài sản đảm bảo (tiếng Anh: Collateral) là tài sản được người cho vay chấp nhận làm bảo đảm cho khoản vay. Nếu người vay không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lí đối với khoản vay, người cho vay có thể thu giữ tài sản đảm bảo và bán lại để bù lại khoản lỗ.
Collateral

Hình minh họa

Tài sản đảm bảo (Collateral)

Định nghĩa

Tài sản đảm bảo trong tiếng Anh gọi là Collateral. Tài sản đảm bảo là tài sản được người cho vay chấp nhận làm bảo đảm cho khoản vay.

Nếu người vay không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lí đối với khoản vay (thanh toán đủ cả gốc và lãi khi thời hạn cam kết), người cho vay có thể thu giữ tài sản đảm bảo và bán lại để bù lại khoản lỗ.

Do vậy, cũng có thể hiểu rằng: Tài sản đảm bảo là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.

Yêu cầu đối với tài sản đảm bảo

- Nếu xét về tính chất thì tài sản đảm bảo có thể là:

+ Động sản như máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, tiền, giấy tờ có giá, phương tiện giao thông, nguyên nhiên liệu, vật liệu...

+ Bất động sản như nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất

+ Các quyền tài sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm như quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đòi nợ, giá trị quyền sử dụng đất...

- Tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thỏa thuận và thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền.

- Tài sản đảm bảo có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Tài sản hình thành trong tương lai là động sản, bất động sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được giao kết.

- Doanh nghiệp Nhà nước được sử dụng tài sản thuộc quyền quản lí sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác.

- Trong trường hợp giao dịch đảm bảo được giao kết và có giá trị pháp lí đối với người thứ ba thì tòa án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác không được kê biên tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ khác của bên bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính)

Minh Lan

Vùng giá hiện tại của VN-Index đã đủ hấp hẫn?

Vùng giá hiện tại của VN-Index đã đủ hấp hẫn?
Theo chuyên gia Trần Đức Anh, Giám đốc Nghiên cứu vĩ mô và Chiến lược đầu tư của Chứng khoán KB Việt Nam, rủi ro trong đầu tư chứng khoán lúc nào cũng có, tuy nhiên nếu cân nhắc giữa cơ hội và rủi ro, thì rõ ràng là chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để có thể tích lũy được những cổ phiếu thực sự tốt ở nền giá hấp dẫn.