|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money - TMV) là gì?

11:59 | 26/08/2019
Chia sẻ
Giá trị thời gian của tiền (tiếng Anh: Time Value of Money, viết tắt: TMV) là khái niệm cho rằng khoản tiền sẵn có tại thời điểm hiện tại có giá trị cao hơn số tiền tương tự trong tương lai do khả năng sinh lời tiềm năng của nó.
what-is-the-value-of-your-time-worth-to-you

Hình minh họa. Nguồn: business.tutsplus

Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money - TMV)

Định nghĩa

Giá trị thời gian của tiền trong tiếng Anh là Time value of Money, viết tắt là TVM.

Giá trị thời gian của tiền là khái niệm cho rằng khoản tiền sẵn có tại thời điểm hiện tại có giá trị cao hơn số tiền tương tự trong tương lai do khả năng sinh lời tiềm năng của nó.

TVM đôi khi cũng được gọi là giá trị chiết khấu về thời điểm hiện tại.

Bản chất

Thực tiễn của các hoạt động kinh tế đã chỉ rõ rằng giá trị hiện tại của tiền luôn thay đổi ở những thời kì khác nhau.

Chẳng hạn, nếu ta có 1 triệu đồng đem đầu tư hoặc cho vay với lãi suất 7%/năm thì sau một năm số tiền nhận được là 1,07 triệu đồng. Nói cách khác 1 triệu đồng hôm nay sẽ có giá trị 1,07 triệu đồng sau một năm nếu lãi suất là 7%/năm.

Điều này hàm ý nói rằng: Tiền tệ có giá trị theo thời gian, 1 đồng mà ta nhận được tại thời điểm ngày hôm nay có giá trị hơn 1 đồng nhận được tại một thời điểm nào đó trong tương lai (nếu lãi suất đầu tư > 0)

Ý nghĩa

Khi xem xét giá trị tiền tệ cần xét theo cả hai khía cạnh: số lượng và thời gian.

Trên góc độ tài chính, giá trị tiền ở các thời điểm khác nhau không thể cộng lại đơn giản với nhau được. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, chi phối nhiều đến quyết định đầu tư và các quyết định tài chính khác.

Vì sao tiền có giá trị theo thời gian?

Có ba lí do dẫn đến nguyên lí này:

Trước hết, là do cơ hội sử dụng tiền. Tiền phải tạo ra nhiều tiền hơn, đồng tiền hiện tại có thể được đầu tư để sinh lời.

Thứ hai, lạm phát. Cùng với thời gian, lạm phát có thể xảy ra. Trong môi trường có lạm phát đồng tiền sẽ bị mất giá, sức mua của tiền bị giảm theo thời gian, làm cho một đồng nhận được trong tương lai có giá trị thấp hơn một đồng nhận được ngày hôm nay.

Thứ ba, rủi ro là sự không chắc chắn. Tương lai lúc nào cũng bao hàm một ý niệm không chắc chắn, chúng ta không biết được sẽ nhận được 1 đồng trong tương lai hay không? Do đó, 1 đồng nhận được trong hôm nay không thể có cùng giá trị với 1 đồng nhận được trong tương lai.

Công thức xác định

Giá trị thời gian của tiền thể hiện qua yếu tố lãi suất. Nó thể hiện quan hệ tỉ lệ giữa tiền lãi trong một đơn vị thời gian với số vốn gốc trong thời gian đó.

Lãi suất = Tiền lãi / Vốn gốc

Đơn vị thời gian: có thể là 1 năm, 1 quí, 1 tháng, 6 tháng

Giá trị thời gian của tiền (TMV) được cụ thể hóa bởi hai khái niệm cơ bản: Giá trị hiện tại của tiền và giá trị tương lai của tiền.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan