|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chi phí dự phòng gấp ba lần cùng kỳ, lợi nhuận Eximbank giảm 24% trong quý I

10:01 | 03/05/2024
Chia sẻ
Do thu nhập ngoài lãi giảm và chi phí dự phòng cao gấp ba lần cùng kỳ, sau ba tháng đầu năm, Eximbank mới chỉ thực hiện được 12,8% kế hoạch cả năm.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với lợi nhuận trước thuế giảm 24,1% so với cùng kỳ, xuống 661 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 527,3 tỷ đồng, giảm 24,3%. 

ĐHĐCĐ Eximbank vừa thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5.180 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, ngân hàng mới thực hiện được 12,8% kế hoạch. Năm ngoái, Eximbank cũng không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao. 

 

Trong quý đầu năm, thu nhập lãi thuần của Eximbank tăng 10%, mang về 1.358 tỷ đồng nhờ chi phí lãi giảm 25,8% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi của Eximbank cũng tụt khoảng 13,8%, chủ yếu do thu nhập từ lãi cho vay khách hàng. 

Ở chiều ngược lại, thu nhập ngoài lãi của Eximbank lại giảm tới 50,9%, chỉ còn mang về 219 tỷ đồng trong quý I. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ giảm 24,4%, xuống 110,7 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 58,2%, xuống 83,7 tỷ đồng. Ngân hàng không thuyết minh chi tiết về hai khoản mục này.

Hoạt động chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 24,3 tỷ đồng, cao hơn so với năm trước. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 45,7%, đem về 48,8 tỷ đồng. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, số tiền thu từ nợ đã xử lý hóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro trong quý I là 52,7 tỷ đồng, so với 90,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần đóng góp không đáng kể vào lợi nhuận của Eximbank.

 

Do thu nhập ngoài lãi đi xuống, tổng thu nhập hoạt động của Eximbank đã giảm 5,4%, đạt 1.577 tỷ đồng. Ngân hàng đã giảm chi phí hoạt động thêm 9,9%, chủ yếu là chi phí cho nhân viên và chi cho hoạt động quản lý công vụ, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 943 tỷ đồng, giảm 2,1%. 

Tuy nhiên, chi phí dự phòng gấp ba lần cùng kỳ, ở mức 282 tỷ đồng, đã khiến lợi nhuận sau thuế của Eximbank giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

 

Cuối quý I, tổng tài sản của Eximbank đạt 203.585 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng trưởng 4,7%, lên 147.021 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng thêm 2,1%, đạt 1.569 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 12,8%, ở mức 4.204 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank nhích lên 2,86% vào cuối quý I, trong khi tỷ lệ bao phủ tụt xuống 37,3%. Tiền gửi khách hàng tại Eximbank tăng 2,8% so với cùng kỳ, lên 160.659 tỷ đồng. 

Tính đến cuối quý I, số nhân viên của Eximbank là 6.185 người, giảm so với đầu năm. Tuy nhiên, số nhân viên bình quân trong quý I/2024 vẫn cao hơn 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết hợp với việc chi phí cho nhân viên bị cắt giảm 20,8% so với cùng kỳ, chi phí bình quân đã tụt xuống chỉ còn 16,6 triệu đồng/người/tháng, thuộc nhóm thấp nhất trong các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính.

Minh Quang