Kiến thức Kinh tế

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên là gì? Các bước thực hiện

11:14 | 19/03/2020

Chia sẻ

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên được hiểu là quá trình xem xét nhằm đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên, bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kĩ năng thực hiện công việc.
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên là gì? Các bước thực hiện - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: lovetoknow)

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

Khái niệm

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tạm dịch sang tiếng Anh là Employee performance evaluation.

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên được hiểu là quá trình xem xét nhằm đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên, bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và năng thực hiện công việc.

Mục đích

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như:

- Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức độ thực hiện công việc của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân viên khác;

- Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa các sai lầm trong quá trình làm việc;

- Kích thích, động viên nhân viên thông qua những điều khoản về đánh giá, ghi nhận và hỗ trợ;

- Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho các vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng, thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cơ cấu tổ chức;

- Phát triển sự hiểu biết về công ty thông qua đàm thoại về các cơ hội và hoạch định nghề nghiệp;

- Tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới. 

Lợi ích

- Xây dựng được bộ tiêu chí hoàn thành công việc để đánh giá một cách công bằng, hiệu quả công việc của nhân viên.

- Thiết lập một hệ thống đánh giá công bằng để giúp tổ chức có được hệ thống ứng xử công bằng và trả công công bằng, qua đó khích lệ được nhân viên nâng cao hiệu quả công việc và đem lại lợi ích cho tổ chức/doanh nghiệp.

Áp dụng

Bước 1: Thiết lập bộ tài liệu cơ bản về công việc

Bộ tài liệu cơ bản về công việc là bộ tài liệu hướng dẫn nhân viên nhằm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức/doanh nghiệp. 

Thông tin công việc gồm:

1. Mô tả công việc

2. Tiêu chí hoàn thành công việc

3. Tiêu chuẩn năng lực

4. Qui trình làm việc

Bước 2: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực và hiệu quả công việc

Hai khía cạnh đánh giá được đề cập đến trong hệ thống tiêu chí đánh giá bao gồm: Đánh giá hiệu quả công việc (hay đánh giá thành tích) và đánh giá năng lực cụ thể của từng nhân viên ứng với từng vị trí công việc theo tiêu chuẩn năng lực đã xây dựng.

Bước 3: Thiết lập phương pháp đánh giá

- Tùy thuộc vào mục đích đánh giá, có thể lựa chọn các phương pháp đánh giá thích hợp, ví dụ như:

- Phương pháp thang đo đồ họa;

- Phương pháp danh mục kiểm tra;

- Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng;

- Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi; 

- Phương pháp so sánh;

- Phương pháp bản tường thuật;

- Phương pháp quản trị theo mục tiêu;

- Phương pháp 360 độ;

- Hoặc kết hợp các phương pháp trên.

Bước 4: Thiết lập qui trình đánh giá và tổ chức thực hiện 

Bước 5: Sử dụng kết quả đánh giá trong việc

- Thưởng hiệu quả;

- Bố trí công việc và hoạch định phát triển nhân viên;

- Lập kế hoạch đào tạo;

- Tạo động lực đạt tới mục tiêu.

(Tài liệu tham khảo: Các hệ thống quản lí và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020", NXB Hồng Đức)

Diệu Nhi