|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phí tiền vay (Loan charges) là gì? Phân loại và nội dung

09:50 | 23/09/2019
Chia sẻ
Phí tiền vay (tiếng Anh: Loan charges) là các khoản khách hàng phải trả cho ngân hàng liên quan đến tiền vay ngoài lãi vay phải trả, chẳng hạn như phí quản lí tài sản đảm bảo, phí quản lí khoản vay, phí cam kết, phí thu xếp, phí trả nợ trước hạn...
Moneymax_Personal-Loan-Fees-and-Charges-You-Need-to-Know-About

Hình minh họa. Nguồn: Moneymax

Phí tiền vay (Loan charges)

Định nghĩa

Phí tiền vay trong tiếng Anh là Loan charges. Phí tiền vay là các khoản khách hàng phải trả cho ngân hàng liên quan đến tiền vay ngoài lãi vay phải trả để nhận được một khoản vay.

Phân loại phí tiền vay

(1) Phí quản lí tài sản đảm bảo

- Đây là phí quản lí tài sản đảm bảo cho khách hàng. Việc thu phí này nhằm mục đích để ngân hàng thực hiện việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để tránh trường hợp ngân hàng gặp phải những rủi ro do tài sản đảm bảo không được quản lí chặt chẽ.

(2) Phí quản lí khoản vay

- Là chi phí nghiệp vụ trong cho vay của ngân hàng.

(3) Phí cam kết

- Phí này được áp dụng trong trường hợp khách hàng được ngân hàng cam kết cung cấp một dịch vụ nhưng trên thực tế có thể dịch vụ đó không được khách hàng sử dụng hoặc sử dụng không hết.

(4) Phí thu xếp

- Trong một số trường hợp ngân hàng phải đứng ra thu xếp các yêu cầu vay vốn của khách hàng như trong cho vay hợp vốn.

- Vì vậy, phí thu xếp được ngân hàng thu để thực hiện kí hợp đồng đồng tài trợ theo phương thức cho vay hợp vốn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.

(5) Phí trả nợ trước hạn

- Khi kí kết hợp đồng và thỏa thuận với khách hàng về  phương án trả nợ thì ngân hàng đã phải lên kế hoạch chủ động nguồn vốn của mình.

- Khi khách hàng trả nợ trước hạn, không những làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của ngân hàng mà còn có thể gây nên rủi ro phát sinh như rủi ro lãi suất.

- Vì vậy, ngân hàng có thể thu phí trả nợ trước hạn của khách hàng. Phí này thường được tính một tỉ lệ nhất định trên số tiền và thời hạn trả nợ trước hạn.

(6) Các khoản phí khác

Ngân hàng có thể thu các khoản phí như phí giải ngân bằng tiền mặt, phí thủ tục.

Nội dung

- Trong quan hệ vay vốn giữa ngân hàng và khách hàng, việc thu phí được thỏa thuận giữa hai bên, phí có thể được thu riêng theo một tỉ lệ qui định hoặc tính vào lãi suất tùy vào chính sách cho vay của mỗi ngân hàng.

- Tuy nhiên, để tránh tình trạng ngân hàng thu phí tràn lan, việc thu phí được Ngân hàng Nhà nước quản lí chặt chẽ bằng việc qui định các loại phí được phép thu của tổ chức tín dụng.

- Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải niêm yết, công khai biểu phí thu.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính)

Minh Lan