Kiến thức Kinh tế

Dự trữ (Reserve) trong Logistics là gì? Sự cần thiết và chức năng cơ bản của dự trữ

11:56 | 23/10/2019

Chia sẻ

Dự trữ (tiếng Anh: Reserve) là các hình thái kinh tế của sự vận động các sản phẩm hữu hình như vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… trong hệ thống Logistics nhằm thỏa mãn nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng với chi phí thấp nhất.
reverse-logistics-1231517780834828-2-thumbnail-4

Hình minh họa. Nguồn: Slide Share

Dự trữ (Reserve)

Định nghĩa

Dự trữ trong tiếng Anh là ReserveDự trữ là các hình thái kinh tế của sự vận động các sản phẩm hữu hình như vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… trong hệ thống Logistics nhằm thỏa mãn nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng với chi phí thấp nhất.

Sự cần thiết của dự trữ

- Trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, do sự cách biệt về không gian và thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm, do đặc điểm khác biệt giữa sản phẩm sản xuất và sản phẩm tiêu dùng, do điều kiện địa , tự nhiên và khí hậu, hoặc do phải đề phòng những mất cân đối lớn có thể xảy ra (chiến tranh, thiên tai, ...) mà sản phẩm sau khi sản xuất ra không thể tiêu dùng hoặc tiêu thụ ngay, mà phải trải qua một quá trình nhằm xóa đi những sự cách biệt kể trên.

Những sản phẩm trong trạng thái (hình thái) này được coi là dự trữ.

- Đối với doanh nghiệp, cần thiết phải tập trung một lượng sản phẩm nhất định nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng và giảm chi phí trong kinh doanh, như:

+ Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng đầy đủ và nhanh, duy trì và phát triển doanh số

+ Tập trung một lượng lớn sản phẩm trong vận chuyển hoặc tại kho giúp giảm chi phí

+ Duy trì sản xuất ổn định và năng suất cao

+ Tiết kiệm trong mua hàng và vận chuyển (Cụ thể trong hoạt động trong mua hàng: giảm giá vì mua với số lượng lớn hoặc mua trước thời vụ; trong vận chuyển việc tăng qui mô lô hàng sẽ đảm bảo vận chuyển tập trung với chi phí thấp)

+ Tập trung một lượng sản phẩm nhất định trong kho giúp doanh nghiệp giảm những chi phí do những biến động không thể lường trước.

Bộ phận sản phẩm nhằm cho mục đích này được coi là dự trữ.

Như vậy, tất cả các hình thái tồn tại của sản phẩm hữu hình trong hệ thống Logisticdo các nhân tố kinh tế gây nên nhằm thỏa mãn yêu cầu cung ứng của sản xuất và tiêu dùng với chi phí thấp được coi là dự trữ.

Chức năng cơ bản của dự trữ

- Dự trữ trong thương mại thực hiện ba chức năng cơ bản:

(1) Chức năng cân đối cung - cầu

- Chức năng cân đối cung - cầu đảm bảo cho sự phù hợp giữa nhu cầu và nguồn cung ứng về số lượng, không gian và thời gian. 

- Trong sản xuất và kinh doanh, phải tập trung khối lượng dự trữ thời vụ, dự trữ chở đến trước do điều kiện giao thông vận tải và khí hậu, dự trữ đề phòng những biến động của nền kinh tế. Chức năng này là do ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến quan hệ cung - cầu.

(2) Chức năng điều hoà các biến động

- Chức năng điều hoà những biến động: Dự trữ để đề phòng những biến động ngắn hạn do sự biến động của nhu cầu và chu nhập hàng. Thực hiện chức năng này, cần phải có dự trữ bảo hiểm.

(3) Chức năng giảm chi phí

- Chức năng giảm chi phí: Dự trữ nhằm giảm những chi phí trong quá trình sản xuất và phân phối. Chẳng hạn nhờ dự trữ tập trung, có thể vận chuyển những lô hàng lớn để giảm chi phí vận chuyển, tuy phải tăng dự trữ và do đó tăng chi phí dự trữ, nhưng tổng phí vận chuyển và dự trữ giảm đi đáng kể.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình quản trị Logistics, EbookVCU)

Minh Lan