Kiến thức Kinh tế

Trình tự đầu tư và xây dựng (Order of construction investment) là gì? Nội dung

11:38 | 12/12/2019

Chia sẻ

Trình tự đầu tư và xây dựng (tiếng Anh: Order of construction investment) là trật tự các giai đoạn, các bước công việc trong từng giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng từng công trình.
7

Hình minh hoạ (Nguồn: energylawfirminvietnam)

Trình tự đầu tư và xây dựng

Khái niệm

Trình tự đầu tư và xây dựng trong tiếng Anh được gọi là Order of construction investment.

Trình tự đầu tư và xây dựng là trật tự các giai đoạn, các bước công việc trong từng giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng từng công trình. 

Các giai đoạn

Các dự án đầu tư không phân biệt qui mô và mức vốn đầu tư đều phải thực hiện nghiêm chỉnh trình tự đầu tư và xây dựng gồm 3 giai đoạn là chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Các công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng có thể thực hiện tuần tự hoặc gối đầu, xen kẽ tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng dự án đầu tư.

- Nội dung công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư bao gồm: nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và qui mô đầu tư; tiếp xúc, thăm dò thị trường trong và ngoài nước để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, nguồn cung ứng vật tư và thiết bị, khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư; 

Điều tra, khảo sát và lựa chọn địa điểm xây dựng; lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo khả thi hoặc báo cáo đầu tư); thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư (quyết định đầu tư) của cấp có thẩm quyền.

Kết quả cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị đầu tư là báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt để ra quyết định đầu tư dự án.

- Nội dung công việc giai đoạn thực hiện đầu tư bao gồm: xin giao đất hoặc thuê đất; xin giấy phép xây dựng và giấy phép khai thác tài nguyên nếu có; thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái định cư và phục hồi, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; 

Khảo sát, thiết kế và lập dự toán, kể cả thiết kế dây truyền công nghệ thiết bị; thẩm định, phê duyệt thiết kế và tổng dự toán, dự toán công trình; chỉ định thầu hoặc đấu thầu và thương thảo, kí kết hợp đồng về xây lắp và mua sắm thiết bị; 

Thi công xây lắp công trình, mua sắm máy móc thiết bị theo hợp đồng; quản thuật, chất lượng thiết bị và chất lượng xây dựng; nghiệm thu bộ phận hoặc hạng mục công trình hoàn thành và thanh toán vốn đầu tư, quyết toán và bàn giao đưa bộ phận hoặc hạng mục công trình hoàn thành vào vận hành.

- Nội dung công việc giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng bao gồm: tổng nghiệm thu và bàn giao công trình; thực hiện kết thúc xây dựng công trình; vận hành và hướng dẫn sử dụng công trình; bảo hành công trình; quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; thẩm định và phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

(Tài liệu tham khảo: Quản lí tài chính công, 2012, Đại học Thuỷ Lợi)

Diệu Nhi