|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị trường tiền gửi và thị trường tín dụng ngắn hạn là gì?

10:26 | 09/01/2020
Chia sẻ
Thị trường tiền gửi và thị trường tín dụng ngắn hạn là một bộ phận của thị trường tiền tệ.
Thị trường tiền gửi và thị trường tín dụng ngắn hạn

Hình minh họa

Thị trường tiền gửi và thị trường tín dụng ngắn hạn

Khái niệm

Thị trường tiền gửi tạm dịch trong tiếng Anh là Deposit market.

Thị trường tiền gửi đề cập đến một thị trường tiền tệ nơi mà dòng vốn được luân chuyển từ chủ thể cung vốn sang chủ thể cầu vốn thông qua các hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi.

Thị trường tín dụng ngắn hạn tạm dịch trong tiếng Anh là Short term credit market.

Thị trường tín dụng ngắn hạn là thị trường mà dòng vốn ngắn hạn được luân chuyển từ chủ thể tạm thời nhàn rỗi vốn sang chủ thể thiếu hụt vốn theo nguyên tắc tín dụng thông qua các hợp đồng tín dụng hoặc phát hành các giấy tờ có giá nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của cá nhân, hộ gia đình, thậm chí là các doanh nghiệp và Nhà nước.

Đặc trưng

Thị trường tiền gửi

- Liên quan đến thị trường tiền gửi là các tổ chức nhận tiền gửi. Các tổ chức nhận tiền gửi (Depository Institutions) là các định chế tài chính được phép nhận tiền gửi từ khách hàng một cách hợp pháp như ngân hàng hoặc hiệp hội tiết kiệm.

- Các tổ chức nhận tiền gửi bao gồm ngân hàng thương mại, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, ngân hàng tiết kiệm tương trợ và các liên hiệp tín dụng.

- Chức năng chính của các tổ chức này là nhận tiền gửi từ các cá nhân và các tổ chức để hình thành nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn để cho vay dưới nhiều hình thức khác nhau hoặc đầu tư chứng khoán.

- Công chúng có thể gửi tiền vào ngân hàng dưới dạng tiền gửi thanh toán hoặc tiền gửi tiết kiệm (tiết kiệm không kì hạn, tiết kiệm kì hạn ngắn hoặc dài) hoặc mua các giấy tờ có giá ngắn hạn của ngân hàng (chứng chỉ tiền gửi, kì phiếu ngân hàng) nhằm tối đa hóa lợi nhuận hoặc đảm bảo nhu cầu thanh toán khi cần thiết.

Thị trường tín dụng ngắn hạn

- Trong thị trường tín dụng ngắn hạn, vốn ngắn hạn từ chủ thể cung vốn được luân chuyển đến tay người cần vốn qua kênh tài chính gián tiếp (thông qua các trung gian tài chính) hoặc trực tiếp.

- Thị trường tín dụng ngắn hạn bao gồm các loại thị trường như:

(i) Thị trường tín dụng ngân hàng: ở thị trường này, chủ thể tham gia là các ngân hàng trung gian với khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế thông qua hợp đồng tín dụng.

(ii) Thị trường tín dụng thương mại: chủ thể tham gia thị trường này là các doanh nghiệp có quan hệ mua bán hàng hóa với nhau trên cơ sở phát hành thương phiếu.

(iii) Thị trường tín dụng Nhà nước: chủ thể tham gia là Nhà nước với các chủ thể khác trong nền kinh tế thông qua Nhà nước phát hành tín phiếu kho bạc.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Thanh Tùng

Xuất nhập khẩu hàng hóa đã qua giai đoạn xấu nhất, tín hiệu phục hồi đang dần hiện rõ
Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong tháng 5 bắt đầu tăng so với tháng 4. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 5 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Sự hồi phục của IIP và nhập khẩu nguyên liệu cho thấy tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu trong thời gian tới sẽ khả quan hơn.