|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị trường phi chính thức (Grey market) là gì?

16:06 | 16/10/2019
Chia sẻ
Thị trường phi chính thức (tiếng Anh: Grey market) là thị trường tài chính mà ở đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều không được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước qui định.
the-grey-market

Hình minh họa. Nguồn: watchintyme

Thị trường phi chính thức (Grey market)

Định nghĩa

Thị trường phi chính thức trong tiếng Anh là Grey market. Thị trường phi chính thức là thị trường tài chính mà ở đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều không được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước qui định.

Các thuật ngữ liên quan

Thị trường tài chính (Financial Market) là nơi diễn ra quá trình giao dịch vốn trực tiếp giữa phía tiết kiệm và phía đi vay, mà tại đó thời điểm người tiết kiệm cho vay vốn cũng đồng thời là thời điểm người đi vay nhận được vốn.

Hay thị trường tài chính là nơi cung cầu nguồn tài chính gặp nhau và tại đó các tài sản tài chính được mua bán.

Căn cứ vào sự quản lí của Chính phủ, thị trường tài chính được chia thành thị trường chính thức và thị trường phi chính thức.

Thị trường chính thức (Official market) là thị trường tài chính mà tại đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước qui định.

Bản chất

Thị trường không chính thức còn gọi là thị trường màu xám, là thị trường trong đó hàng hóa được sản xuất có sự đồng ý và chấp thuận của chủ sở hữu thương hiệu nhưng được bán bên ngoài các kênh phân phối. Đây là một hoạt động hoàn toàn hợp pháp.

Trong thị trường chứng khoán, thị trường màu xám là thị trường trong đó cổ phiếu của một công ty được giao dịch trước khi chúng được phát hành trong đợt chào bán công khai lần đầu (IPO).

Đặc trưng

- Một thị trường màu xám là một thị trường phi chính thức, nơi chứng khoán được giao dịch.

- Giao dịch trên thị trường màu xám thường xảy ra khi một cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch ngoài thị trường, hoặc khi chứng khoán mới được mua và bán trước khi giao dịch chính thức bắt đầu. 

- Thị trường màu xám cho phép nhà phát hành và nhà bảo lãnh phát hành đánh giá nhu cầu về một dịch vụ mới bởi vì đó là một thị trường giao dịch các loại chứng khoán sẽ được cung cấp trong tương lai gần.

- Thị trường màu xám là một thị trường không chính thức, nhưng không phải là bất hợp pháp.

(Tài liệu tham khảo: Grey Market, Investopedia; Giáo trình Lí thuyết Tài chính tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Minh Lan

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.