|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị trường chính thức (Official market) là gì? So sánh với thị trường phi chính thức

10:41 | 26/09/2019
Chia sẻ
Thị trường chính thức (tiếng Anh: Official market) là thị trường tài chính mà tại đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước qui định.
Saturday, July 14,2018 • 5pm to 8pm (2)

Hình minh họa

Thị trường chính thức (Official market)

Định nghĩa

Thị trường chính thức trong tiếng Anh là Official market. Thị trường chính thức là thị trường tài chính mà tại đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước qui định.

Các thuật ngữ liên quan

Thị trường tài chính (Financial Market) là nơi diễn ra quá trình giao dịch vốn trực tiếp giữa phía tiết kiệm và phía đi vay, mà tại đó thời điểm người tiết kiệm cho vay vốn cũng đồng thời là thời điểm người đi vay nhận được vốn.

Hay Thị trường tài chính là nơi cung cầu nguồn tài chính gặp nhau và tại đó các tài sản tài chính được mua bán.

Căn cứ vào sự quản lí của Chính phủ, thị trường tài chính được chia thành thị trường chính thức và thị trường phi chính thức.

Thị trường phi chính thức (Grey Market, Unofficial market) là thị trường tài chính mà ở đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều không được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước qui định.

 Đặc trưng

- Các chủ thể tham gia vào thị trường chính thức được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Do đó, rủi ro gặp phải là thấp.

- Khả năng tiếp cận các nguồn vốn trên thị trường chính thức bị hạn chế, chịu nhiều ràng buộc do các hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước qui định.

- Một ví dụ về thị trường chính thức là thị trường diễn ra hoạt động của các trung gian tài chính với khách hàng như hoạt động cho vay, bảo lãnh, chuyển đổi ngoại tệ....

Đây là thị trường mà hoạt động của nó dựa theo những nguyên tắc, luật lệ nhất định và luôn được đặt dưới sự giám sát vô cùng chặt chẽ của chính phủ và các cơ quan quản lí.

So sánh thị trường chính thức và thị trường phi chính thức

- Giống nhau: Thị trường chính thức và thị trường phi chính thức đều là một bộ phận của thị trường tài chính.

- Khác nhau

Tiêu chíThị trường chính thứcThị trường phi chính thức
1. Sự quản lí của Chính phủChặt chẽÍt chặt chẽ hơn
2. Khả năng tiếp cận nguồn vốnHạn chế, khó khăn và nhiều ràng buộcDễ dàng và ít ràng buộc hơn
3. Rủi roThấpCao

Thị trường chính thức và thị trường phi chính thức có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thị trường phi chính thức có vai trò như một kênh hỗ trợ luân chuyển vốn khi qui mô của thị trường chính thức không đáp ứng đủ nhu cầu.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lí thuyết Tài chính tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Minh Lan