|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị trường chứng khoán sơ cấp (Primary market) là gì?

15:49 | 26/08/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán sơ cấp (tiếng Anh: Primary market) là thị trường mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu hay còn được gọi là thị trường phát hành.

money1-1

Hình minh họa. Nguồn: financialexpress

Thị trường chứng khoán sơ cấp 

Định nghĩa

Thị trường chứng khoán sơ cấp trong tiếng Anh là Primary market. Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu hay còn được gọi là thị trường phát hành.

Thị trường chứng khoán sơ cấp là một bộ phận cấu thành hữu cơ và không thể tách rời của thị trường chứng khoán.

Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán sơ cấp

Các chủ thể trong thị trường chứng khoán sơ cấp bao gồm nhà phát hành chứng khoán và nhà đầu tư. Trong đó:

Nhà phát hành hay chủ thể phát hành chứng khoán là các tổ chức huy động vốn bằng việc bán chứng khoán cho nhà đầu tư.Chủ thể phát hành chứng khoán có thể là Chính phủ, các doanh nghiệp hay các quĩ đầu tư...

Hoạt động của thị trường chứng khoán sơ cấp có thể tóm tắt qua sơ đồ sau:

Screenshot (41)

Nguồn: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính

(1) Người phát hành (nhà phát hành) bán chứng khoán cho người đầu tư (nhà đầu tư).

(2) Người đầu tư mua chứng khoán và thực hiện việc trả tiền cho người phát hành.

Đặc điểm

Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường hoạt động không liên tục, nó chỉ hoạt động khi có đợt phát hành chứng khoán mới.

Tham gia vào thị trường chứng khoán sơ cấp chủ yếu là các nhà phát hành, các nhà đầu tư. Trong trường hợp việc phát hành chứng khoán thực hiện theo phương thức bảo lãnh phát hành thì có sự tham gia của các nhà bảo lãnh.

Tiền bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp thuộc về các nhà phát hành, do đó hoạt động của thị trường sơ cấp đã làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế.

Khối lượng và nhịp độ giao dịch ở thị trường chứng khoán sơ cấp thấp hơn nhiều so với thị trường thứ cấp.

Ý nghĩa

Hoạt động của thị trường sơ cấp tạo ra một kênh huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.

Qua hoạt động của thị trường sơ cấp, những nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, trong các tổ chức kinh tế, xã hội được chuyển thành vốn đầu tư dài hạn cho nhà phát hành chứng khoán.

Đồng thời, thị trường sơ cấp còn là một kênh phân bổ vốn có hiệu quả.

Kết luận

Thị trường chứng khoán sơ cấp không những đóng vai trò tập hợp các nguồn vốn mà còn là một công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính)

Minh Lan