|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị trường chứng khoán thứ cấp (Secondary market) là gì?

16:19 | 26/08/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán thứ cấp (tiếng Anh: Secondary market) là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường chứng khoán sơ cấp.
Realized-Secondary-Market-Webpage-Icon-2

Hình minh họa. Nguồn: realized1031

Thị trường chứng khoán thứ cấp (Secondary market)

Định nghĩa

Thị trường chứng khoán thứ cấp trong tiếng Anh là Secondary market. Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường chứng khoán sơ cấp.

Đặc điểm của thị trường thứ cấp

- Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo.

Việc mua bán chứng khoán được thực hiện chủ yếu thông qua cạnh tranh. Giá chứng khoán hình thành trên cơ sở cung cầu, không một người hoặc một tổ chức nào đó có quyền áp đặt, hoặc định giá độc đoán theo ý mình được.

Thông tin trên thị trường đều được công bố kịp thời và công khai cho mọi thành viên trên thị trường và công chúng.

- Thị trường có tính liên tục

Thị trường thứ cấp là thị trường có tính liên tục bởi thị trường này tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư mua bán chứng khoán một cách thường xuyên.

Các chứng khoán niêm yết được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, các chứng khoán chưa niêm yết được giao dịch trên thị trường phi tập trung (Over The Counter market market - OTC market).

Tại thị trường này, các giao dịch được thực hiện theo những thủ tục và nguyên tắc xác định, đảm bảo một khối lượng lớn các giao dịch có thể được giải quyết một cách nhanh chóng.

- Khối lượng và nhịp độ giao dịch lớn gấp nhiều lần so với thị trường chứng khoán sơ cấp

Sau khi chứng khoán được phát hành thường được mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường chứng khoán thứ cấp nhất là đối với cổ phiếu.

- Hoạt động chủ yếu của thị trường chứng khoán thứ cấp là các nhà đầu tư thực hiện chuyển giao quyền sở hữu và tiền cho nhau.

Cấu trúc của thị trường thứ cấp

Dựa theo tiêu thức nhất định có thể chia thị trường thứ cấp thành các loại thị trường khác nhau. Có một số cách phân chia chủ yếu sau đây thường được sử dụng:

- Theo tính chất tổ chức của thị trường: có thể chia thành thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung.

Thị trường chứng khoán tập trung là nơi việc thực hiện mua bán các loại chứng khoán niêm yết được tổ chức một cách chặt chẽ. Hình thái điển hình của Thị trường chứng khoán tập trung là Sở Giao dịch Chứng khoán (Stock exchange).

Thường chỉ có chứng khoán của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có uy tín mới đủ tiêu chuẩn niêm yết để được mua bán trên thị trường này. Việc giao dịch chủ yếu được thực hiện theo phương thức khớp lệnh tập trung.

Thị trường chứng khoán phi tập trung (Over The Counter market - OTC market) là thị trường giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết được các công ty chứng khoán thực hiện qua mạng điện thoại điện tín.

- Theo loại hàng hóa giao dịch trên thị trường: Có thể chia thành thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu. Ngoài ra, ở những quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển ở mức độ cao còn có thị trường chứng khoán phái sinh.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính)

Minh Lan

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.