|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trung tâm lưu kí chứng khoán (Securities depository centers) là gì?

08:59 | 20/08/2019
Chia sẻ
Trung tâm lưu kí chứng khoán (tiếng Anh: Securities depository centers) là tổ chức cung cấp các dịch vụ đăng kí, lưu kí, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán.
book-on-wooden-table

Hình minh họa (Nguồn: Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam)

Trung tâm lưu kí chứng khoán (Securities depository centers)

Trung tâm lưu kí chứng khoán - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Securities depository centers.

Trung tâm lưu kí chứng khoán là tổ chức cung cấp các dịch vụ đăng , lưu , bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán, góp phần tích cực vào việc duy trì hoạt động thanh toán an toàn và thông suốt của thị trường chứng khoán, bảo mật thông tin của nhà đầu tư. (Theo Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam - VSD)

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm lưu kí chứng khoán

Quyền của Trung tâm lưu kí chứng khoán

1. Ban hành qui chế đăng , lưu , bù trừ và thanh toán chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên lưu ; giám sát việc tuân thủ qui định của thành viên lưu theo qui chế của Trung tâm lưu chứng khoán.

3. Cung cấp dịch vụ đăng , lưu , bù trừ và thanh toán chứng khoán và dịch vụ khác có liên quan đến lưu kí chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng.

4. Thu phí theo qui định của Bộ Tài chính.

Nghĩa vụ của Trung tâm lưu kí chứng khoán

1. Bảo đảm cơ sở vật chất, kĩ thuật phục vụ cho các hoạt động đăng , lưu , bù trừ và thanh toán chứng khoán.

2. Xây dựng qui trình hoạt động và quản rủi ro cho từng nghiệp vụ.

3. Quản tách biệt tài sản của khách hàng.

4. Bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.

5. Hoạt động vì lợi ích của người gửi chứng khoán hoặc người sở hữu chứng khoán.

6. Có biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đăng , lưu , bù trừ và thanh toán chứng khoán theo qui định của pháp luật về kế toán, thống kê.

7. Trích lập quĩ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bù đắp các tổn thất cho khách hàng do sự cố kĩ thuật, do sơ suất của nhân viên trong quá trình hoạt động. Quĩ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ được trích lập từ các khoản thu nghiệp vụ theo qui định của Bộ Tài chính.

8. Cung cấp các thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của khách hàng theo yêu cầu của công ty đại chúng, tổ chức phát hành.

9. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động lưu chứng khoán theo qui định của Bộ Tài chính.

10. Chịu trách nhiệm về hoạt động lưu , thanh toán tại trụ sở chính, chi nhánh đã đăng hoạt động lưu . (Theo Luật chứng khoán năm 2006)

Khai Hoan Chu

Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.