Kiến thức Kinh tế

Số dư bình quân thu được (Average Collected Balance) của các khoản tiền gửi tại ngân hàng là gì?

19:29 | 11/03/2020

Chia sẻ

Số dư bình quân thu được (tiếng Anh: Average Collected Balance) là số dư trung bình của các khoản tiền được thu được (trừ các khoản tiền gửi chưa bù trừ hoặc chưa thu) trong tài khoản ngân hàng trong một khoảng thời gian xác định, thường là một tháng.
Số dư bình quân thu được (Average Collected Balance) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: ascorporation

Số dư bình quân thu được

Khái niệm

Số dư bình quân thu được trong tiếng Anh là Average Collected Balance.

Số dư bình quân thu được là số dư trung bình của các khoản tiền được thu được (trừ các khoản tiền gửi chưa bù trừ hoặc chưa thu) trong tài khoản ngân hàng trong một khoảng thời gian xác định, thường là một tháng.

Nội dung

Số dư bình quân thu được tính bằng cách tính tổng tất cả số dư thu được hàng ngày trong kì và chia cho số ngày trong kì.

Số dư thu bình quân thu được, được sử dụng để xác định số tiền lãi phải trả trên số dư hàng tháng, vì các khoản tiền gửi chưa thu không kiếm được tiền lãi.

Đối với hầu hết các cá nhân, sự khác biệt giữa số dư bình quân hàng ngày và số dư bình quân thu được sẽ nhỏ, nhưng đối với các doanh nghiệp thì nó có thể rất lớn.

Các ngân hàng thương mại kiếm được doanh thu dựa trên số tiền họ nắm giữ trong số dư thu được. Với những khoản tiền này, họ có thể cung cấp các khoản vay, bao gồm cả thế chấp, cho vay mua ô tô, cho vay kinh doanh và cho vay cá nhân (một ngân hàng thương mại có thể chỉ chuyên về một hoặc một vài loại cho vay).

Lãi suất ngân hàng trả cho các khoản tiền này ít hơn lãi suất tính trên số tiền họ cho vay. Mức chênh lệch này bằng với lãi ròng (lợi nhuận) mà một ngân hàng thương mại kiếm được.

Các loại tài khoản của khách hàng tại ngân hàng

Ngân hàng thương mại trả lãi cho khoản tiền gửi của khách hàng: tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền gửi không kì hạn, tài khoản thị trường tiền tệ và chứng chỉ tiền gửi (CDs).

- Tài khoản thanh toán (còn được gọi là tài khoản giao dịch) thường cho phép rút tiền nhiều lần và gửi tiền không giới hạn.

- Tài khoản tiết kiệm là tài khoản tiền gửi cung cấp lãi suất trung bình. Các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có thể giới hạn số lần rút tiền mà khách hàng có thể thực hiện từ tài khoản tiết kiệm mỗi tháng.

Tổ chức cũng có thể tính phí nếu khách hàng không duy trì số dư trung bình hàng tháng nhất định. Trong hầu hết các trường hợp, ngân hàng không cung cấp séc với tài khoản tiết kiệm.

- Tài khoản tiền gửi không kì hạn cung cấp các lợi thế của cả tài khoản tiết kiệm và tài khoản thanh toán.

- Tài khoản thị trường tiền tệ có thể là các loại quĩ tương hỗ, cung cấp các giỏ công cụ thị trường tiền tệ.

Chứng chỉ tiền gửi (CDs) là chứng chỉ tiết kiệm với ngày đáo hạn và lãi suất cố định.

(Nguồn tham khảo: Average Collected Balance, Investopedia)

Mai Phạm