|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổ chức thu hồi nợ (Debt Collector) là gì?

20:15 | 15/04/2020
Chia sẻ
Tổ chức thu hồi nợ (tiếng Anh: Debt Collector) là một công ty hoặc cơ quan kinh doanh trong việc thu hồi tiền nợ của các khoản nợ quá hạn.
Tổ chức thu hồi nợ (Debt Collector) là gì? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: ANT Lawyer)

Tổ chức thu hồi nợ 

Khái niệm 

Tổ chức thu hồi nợ trong tiếng Anh là Debt Collector.

Tổ chức thu hồi nợ là một công ty hoặc cơ quan kinh doanh trong việc thu hồi tiền nợ của các khoản nợ quá hạn. Các công ty thuê các tổ chức thu hồi nợ lấy tiền nợ từ các con nợ với một khoản phí hoặc cho một tỉ lệ phần trăm của tổng số tiền thu được. 

Một số tổ chức đòi nợ là người mua nợ; các công ty này mua khoản nợ với một phần nhỏ của giá trị mệnh giá và sau đó cố gắng thu hồi toàn bộ số tiền nợ.

Hiểu về tổ chức thu hồi nợ

Một người đi vay không có khả năng thanh toán các khoản nợ hoặc không thực hiện các khoản thanh toán đúng hạn cho khoản vay sẽ bị báo cáo nhắc nợ. Không chỉ lịch sử tín dụng của anh ta sẽ bị tìm ra, mà khoản nợ của anh ta sẽ được chuyển cho một công ty thu hồi nợ hoặc tổ chức thu hồi nợ trong vòng ba đến sáu tháng từ khi quá hạn. 

Các khoản thanh toán quá hạn trên số dư thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại, thanh toán khoản vay tự động, thanh toán tiện ích và các khoản thuế truy thu là những ví dụ về các hóa đơn quá hạn mà một tổ chức thu hồi nợ có thể được giao nhiệm vụ thu hồi.

Các công ty nhận thấy việc thuê một tổ chức thu hồi nợ để thu hồi các khoản nợ chưa trả sẽ rẻ hơn là tự mình thu nợ của khách hàng. Các tổ chức thu hồi nợ có các công cụ và nguồn lực cần thiết để theo dõi con nợ, cho dù họ đã thay đổi vị trí hoặc số điện thoại. 

Các nhân viên thu hồi nợ này cũng thực hiện nhiều chiến lược như gọi đến điện thoại các nhân và điện thoại công việc của con nợ, thậm chí xuất hiện trước cửa của từng cá nhân hàng ngày trong nỗ lực để con nợ thanh toán số dư của họ. 

Nhân viên thu hồi nợ cũng có thể liên hệ với gia đình, bạn bè và hàng xóm của người vay để xác nhận thông tin liên lạc mà họ có trong hồ sơ cho cá nhân. Dù bằng cách nào, tổ chức thu hồi nợ đảm bảo rằng con nợ thực sự đang bị chú ý đến.

Nếu cá nhân nhượng bộ và trả nợ, chủ nợ sẽ trả cho công ty thu hồi nợ một tỉ lệ phần trăm của các khoản vay hoặc tài sản mà công ty đó thu hồi được. Tùy thuộc vào thỏa thuận hợp đồng được kí kết với chủ nợ ban đầu, con nợ có thể phải trả toàn bộ khoản nợ cùng một lúc hoặc chỉ một phần nợ tại một thời điểm xác định. 

Tuy nhiên, nếu người đi vay vẫn không thể thanh toán khoản nợ quá hạn của mình, công ty thu hồi nợ sẽ cập nhật trạng thái tín dụng của người đi vay với trạng thái "thu nợ". Có trạng thái này trên báo cáo tín dụng chắc chắn sẽ làm giảm xếp hạng tín dụng của cá nhân đó. Điểm tín dụng thấp sẽ ảnh hưởng đến cơ hội nhận được khoản vay trong tương lai.

(Theo Investopedia)

Lê Huy