|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Sổ cái (ledger) là gì? Đặc trưng sổ cái

17:49 | 17/01/2020
Chia sẻ
Sổ cái (tiếng Anh: ledger) là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán.
Sổ cái (ledger) là gì? Đặc trưng sổ cái - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: amazon.it)

Sổ cái

Khái niệm

Sổ cái trong tiếng Anh được gọi là: ledger.

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được qui định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán. 

Cuối kì (tháng, quí), cuối niên độ kế toán phải khoá sổ, cộng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có, tính ra số dư của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và Báo cáo tài chính.

(Tài liệu tham khảo: Nguyên lí kế toán, PGS.TS. Nguyễn Khắc Hưng, NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh)

Sổ cái là sổ dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kì và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được qui định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. 

Số liệu kế toán trên Sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đặc trưng của Sổ Cái

- Sổ cái mở cho từng tài khoản trong toàn bộ tài khoản sử dụng ở đơn vị; 

- Sổ cái ghi chép cả số dư đầu kì, số dư cuối kì và số biến động tăng giảm của đối tượng mở sổ; 

- Thông tin được đưa vào Sổ cái là thông tin đã được phân loại, hệ thống hoá theo đối tượng mở sổ.

Giải thích một số thuật ngữ liên quan

- Sổ kế toán tổng hợp: Là sổ dùng để phản ánh tổng hợp tình tình tài sản, nguồn vốn và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp. Sổ kế toán tổng hợp gồm: sổ nhật kí và sổ cái.

- Sổ nhật kí: Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kì kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. 

Số liệu kế toán trên Sổ nhật kí phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Chứng từ và Sổ kế toán, Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA)

Tuyết Nhi

Tin vui khi NĐT sắp được giao dịch cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, bán cổ phiếu ngay chiều ngày T+2

Tin vui khi NĐT sắp được giao dịch cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, bán cổ phiếu ngay chiều ngày T+2
Theo quy chế giao dịch mới, cổ phiếu về tài khoản nhà đầu tư trong khoảng thời gian 11h30 – 12h00 trong ngày T+2 thay vì 15h30 – 16h00 như trước đó. Theo đó, nhà đầu tư có thể giao dịch trong phiên chiều của ngày T+2, rút ngày 1 ngày so với trước đó.