|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Mục tiêu kiểm toán là gì? Cách xác định mục tiêu

10:55 | 19/05/2020
Chia sẻ
Mục tiêu kiểm toán là đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi cuộc kiểm toán cụ thể.
Mục tiêu kiểm toán là gì? Cách xác định mục tiêu - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: randgroup)

Mục tiêu kiểm toán

Khái niệm

Mục tiêu kiểm toán là đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi cuộc kiểm toán cụ thể. 

Xác định mục tiêu

Mục tiêu chung của kiểm toán phải gắn chặt với mục tiêu, yêu cầu của quản . Vì vậy, trước hết mục tiêu của kiểm toán phải tùy thuộc vào quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán, tùy thuộc vào loại hình kiểm toán.

Quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán biểu hiện trước hết ở bộ máy kiểm toán (chủ thể kiểm toán): Kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập hay kiểm toán nội bộ. Mỗi bộ máy có lĩnh vực và phạm vi hoạt động khác nhau, yêu cầu pháp khác nhau nên mục tiêu kiểm toán không thể trùng hợp cho dù cùng thực hiện ở một khách thể. 

Ngược lại, với cùng một chủ thể kiểm toán, mục tiêu kiểm toán cũng có thể khác nhau tùy quan hệ giữa khách thể đó với chủ thể kiểm toán: Khách thể trực tiếp hay gián tiếp, bắt buộc hay tự nguyện, cũ hay mới...

Chẳng hạn:

- Cuộc kiểm toán 1: Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013, Kiểm toán viên cần xác định các yếu tố cơ bản sau:

+ Đối tượng kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2013.

+ Mục tiêu và phạm vi kiểm toán.

Mục tiêu kiểm toán: Xác minh sự trung thực, hợp của các thông tin trên các BKTC theo các chuẩn mực, qui định cụ thể có hiệu lực trong năm 2013.

Phạm vi kiểm toán: Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính từ 1/1/2013 đến 31/12/2013. 

+ Chủ thể kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT.

+ Khách thể kiểm toán: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn.

+ Phương pháp áp dụng trong kiểm toán và cơ sở pháp thực hiện kiểm toán.

Phương pháp áp dụng trong kiểm toán: thử nghiệm tuân thủ, thử nghiệm cơ bản và các phương pháp kiểm toán chung.

Cơ sở pháp thực hiện kiểm toán: hệ thống chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các qui định pháp có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

+ Thời hạn kiểm toán: Căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng (cuộc kiểm toán hoàn thành trước 8/4/2014)

- Cuộc kiểm toán 2: Kiểm toán hoạt động tại 1 chi nhánh của ngân hàng KT.

Mục tiêu các cuộc kiểm toán như sau:

- Với cuộc kiểm toán 1: Đây là cuộc kiểm toán tài chính (do Kiểm toán viên độc lập thực hiện) cho đối tượng là báo cáo tài chính của 1 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khóan, mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán là ngoại kiểm trên tinh thần tự nguyện. 

Mục tiêu kiểm toán sẽ được xây dựng như sau: Đạt được sự đảm bảo hợp lí rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai lệch trọng yếu do gian lận hoặc sai sót hay không.

Từ đó giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, trên các khía cạnh trọng yếu hay không.

- Với cuộc kiểm toán 2: Đây là một cuộc kiểm toán hoạt động (do Kiểm toán viên nội bộ thực hiện) cho đối tượng là các hoạt động cụ thể phát sinh tại chi nhánh của 1 ngân hàng thương mại, mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể là nội kiểm trên tinh thần bắt buộc và cưỡng chế, vì vậy, việc xác định mục tiêu có điểm khác biệt:

+ Kiểm tra việc tuân thủ các qui định nội bộ, pháp luật trong hoạt động tín dụng, kế toán, vận hành của Chi nhánh.

+ Đánh giá tính hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh.

+ Trên cơ sở kiểm tra, nhận diện rủi ro/sai phạm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với những vi phạm/ hạn chế được phát hiện và kiến nghị cấp thẩm quyền có biện pháp cải thiện, giảm thiểu rủi ro.

(Tài liệu tham khảo: Tổ chức kiểm toán, Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Diệu Nhi

Tiềm năng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam
Hiện tại câu chuyện Fed nâng lãi suất và nguy cơ suy thoái đang “bao trùm” tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường. Câu chuyện này đang ngấm dần vào thị trường chứng khoán và thị trường đang phản ánh những thông tin tiêu cực này. Câu chuyện Fed và rủi ro suy thoái còn có thể kéo dài đến giữa 2023, vậy chúng ta có "bị oan"?