|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kế toán chi nhánh (Branch accounting) là gì? Đặc điểm

09:49 | 19/05/2020
Chia sẻ
Kế toán chi nhánh (Branch accounting) là một hệ thống kế toán, trong đó các tài khoản riêng biệt được duy trì cho từng chi nhánh hoặc địa điểm hoạt động của một tổ chức.
Kế toán chi nhánh (Branch accounting) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Commerceiets.

Kế toán chi nhánh

Khái niệm

Kế toán chi nhánh trong tiếng Anh là Branch accounting.

Kế toán chi nhánh là một hệ thống kế toán, trong đó các tài khoản riêng biệt được duy trì cho từng chi nhánh hoặc địa điểm hoạt động của một tổ chức. Kế toán chi nhánh thường được tìm thấy trong các tập đoàn có sự đa dạng về mặt địa lí, đa quốc gia và nhà điều hành chuỗi. Nó cho phép minh bạch hơn trong các giao dịch, dòng tiền và tình hình tài chính tổng thể và hiệu suất của từng chi nhánh.

Kế toán chi nhánh cũng có thể tham khảo các hồ sơ riêng lẻ để hiển thị hiệu suất của các chi nhánh khác nhau, nhưng các hồ sơ kế toán thực sự được duy trì tại trụ sở công ty. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường đề cập đến các chi nhánh lưu giữ sổ sách riêng và sau đó gửi về trụ sở chính để kết hợp với các đơn vị khác.

Đặc điểm của Kế toán chi nhánh

Trong kế toán chi nhánh, mỗi chi nhánh (được định nghĩa là một đơn vị vận hành riêng biệt về mặt địa lí) được coi là một trung tâm lợi nhuận hoặc chi phí riêng. Mỗi chi nhánh có tài khoản riêng. Trong tài khoản đó, nó ghi lại các mục như hàng tồn kho, các khoản phải thu, tiền lương, thiết bị, các chi phí như tiền thuê nhà và bảo hiểm, và tiền lẻ.

 Giống như bất kì hệ thống sổ sách kế toán kép nào, sổ cái kiểm đếm tổng tài sản và nợ, ghi nợ và tín dụng, lãi và lỗ trong một khoảng thời gian định sẵn.

Về mặt kĩ thuật và về mặt sổ sách kế toán, tài khoản chi nhánh là tài khoản sổ cái tạm thời hoặc danh nghĩa. Nó kéo dài cho một kì kế toán được chỉ định. Vào cuối giai đoạn, chi nhánh kiểm tra số liệu của mình và ghi lại số dư cuối kì, sau đó được chuyển đến trụ sở chính hoặc tài khoản bộ phận thích hợp. Tài khoản chi nhánh được cài đặt số dư bằng 0 cho đến khi quá trình kế toán bắt đầu lại với chu kì kế toán tiếp theo.

Có một số phương pháp khác nhau để duy trì tài khoản chi nhánh, tùy thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của doanh nghiệp và quyền tự chủ hoạt động của chi nhánh. Những phương pháp hổ biến nhất bao gồm:

- Hệ thống ghi các khoản nợ

- Hệ thống báo cáo thu nhập

- Hệ thống chứng khoán và các khoản nợ

- Hệ thống tài khoản cuối cùng

Kế toán chi nhánh cũng có thể được sử dụng cho các bộ phận hoạt động của một công ty, thường có quyền tự chủ hơn các chi nhánh, miễn là bộ phận này không được thành lập hợp pháp như một công ty con. Chi nhánh không phải là một thực thể pháp lí riêng biệt, mặc dù nó có thể được gọi là một "chi nhánh độc lập" bởi vì nó giữ sổ sách kế toán của riêng mình.

Tuy nhiên, kế toán chi nhánh không giống như kế toán phòng ban. Các phòng ban có thể có tài khoản riêng, nhưng chúng thường hoạt động từ cùng một vị trí địa lí. Trong khi đó, một chi nhánh, về bản chất, là một thực thể riêng biệt về mặt địa lí.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy

Dòng vốn ngoại có đủ sức thúc đẩy thị trường khi nội khối chưa ổn định tâm lý?

Dòng vốn ngoại có đủ sức thúc đẩy thị trường khi nội khối chưa ổn định tâm lý?
Theo Phó chủ tịch Chứng khoán Smart Invest, nền kinh tế đang duy trì ở mức ổn định và tăng trưởng tốt sau dịch. Do đó, dòng vốn chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam và tăng trưởng trong thời gian tới.