|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phương pháp kiểm kê định kì (Periodic Inventory) hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và ví dụ

08:55 | 19/05/2020
Chia sẻ
Phương pháp kiểm kê định kì (tiếng Anh: Periodic Inventory) là một phương pháp định giá hàng tồn kho trong báo cáo tài chính, trong đó kê khai hàng tồn kho được thực hiện theo các khoảng thời gian cụ thể.
Phương pháp kê khai định kì hàng tồn kho (Periodic Inventory) là gì? Đặc điểm và ví dụ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Orderhive)

Phương pháp kiểm kê định kì

Khái niệm

Phương pháp kiểm kê định kì trong tiếng Anh là Periodic Inventory.

Phương pháp kiểm kê định kì hàng tồn kho là một phương pháp định giá hàng tồn kho trong báo cáo tài chính, trong đó kê khai hàng tồn kho được thực hiện theo các khoảng thời gian cụ thể.

Phương pháp kiểm kê định kì hàng tồn kho được thực hiện đầu kì và cuối kì:

Giá vốn hàng bán = Giá trị hàng tồn kho đầu kì + Các khoản mua hàng tồn kho mới trong kì - Giá trị hàng tồn kho cuối kì

Đặc điểm của Phương pháp kiểm kê định kì

Theo phương pháp kiểm kê định kì, công ty sẽ không biết mức tồn kho đơn vị cũng như giá vốn hàng bán cho đến khi quá trình kê khai hàng tồn kho hoàn tất.

Phương pháp kiểm kê định kì có thể được chấp nhận đối với một doanh nghiệp có số đơn vị lưu kho thấp, trong thị trường chuyển động chậm, nhưng với tất cả các doanh nghiệp khác, phương pháp kiểm kê thường xuyên lại vượt trội vì những lí do chính sau:

1. Phương pháp kiểm kê thường xuyên liên tục cập nhật vào sổ cái tài sản tồn kho trong hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty, giúp ban quản lí có cái nhìn nhanh chóng về hàng tồn kho; phương pháp kiểm kê định kì tốn thời gian và không cập nhập kịp lúc, hạn chế việc quản lí.

2. Phương pháp kiểm kê thường xuyên giữ cho giá vốn hàng bán luôn được cập nhật khi có sự thay đổi hàng tồn kho; hệ thống định kì không thể đưa ra số liệu giá vốn hàng bán chính xác giữa các giai kiểm kê.

3. Phương pháp kiểm kê thường xuyên theo dõi các mặt hàng tồn kho riêng lẻ để trong trường hợp có các mặt hàng bị lỗi thì nguồn gốc của vấn đề có thể nhanh chóng được xác định; hệ thống định kì rất có thể sẽ khó để giải quyết kịp thời.

4. Phương pháp kiểm kê thường xuyên dựa trên công nghệ và dữ liệu có thể được sao lưu, tổ chức và thao tác để tạo các báo cáo; hệ thống định kì mang tính thủ công và dễ bị các lỗi do nhân viên hơn và dữ liệu có thể bị thất lạc hoặc mất.

Tính giá vốn hàng bán thep Phương pháp kiểm kê hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán là một tài khoản trong bản báo cáo thu nhập cơ bản, nhưng một công ty sử dụng phương pháp kiểm kê định kì sẽ không biết chính xác giá vốn hàng bán cho đến khi kiểm kê hàng tồn kho hoàn tất.

Giả sử một công ty có giá trị hàng tồn kho đầu kì là $500.000 vào ngày 1 tháng 1. Công ty mua $250.000 hàng tồn kho trong thời gian ba tháng và sau khi được kiểm kê hàng tồn kho, công ty xác định rằng có giá trị hàng tồn kho cuối kì là $400.000 vào ngày 31 tháng 3, và bằng hàng tồn kho đầu kì cho quí tiếp theo. 

Giá vốn hàng bán trong quí đầu tiên của năm là: 

                                      $500.000 + $250.000 - $400.000 = $350.000

Do sự khác biệt về thời gian kiểm kê hàng tồn kho, người quản lí hoặc chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm theo dõi hàng tồn kho theo thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.

(Theo Investopedia)

[Infographic] Kinh tế vĩ mô quý I/2023 qua các con số
Kinh tế vĩ mô quý I/2023 có phần ảm đạm khi chỉ số tăng trưởng GDP chỉ đạt 3,23%, CPI tăng 4,18%, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP giảm 2,2% trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng 6,8%, có 60.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý. Đây là những minh chứng rõ nét cho tình hình khó khăn của nền kinh tế ở thời điểm hiện tại.