|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hàng tồn kho (Inventories) là gì? Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

11:21 | 03/09/2019
Chia sẻ
Hàng tồn kho (tiếng Anh: Inventories) là những tài sản mà doanh nghiệp dự trữ để đưa vào sản xuất hoặc bán ra sau này. Căn cứ vào vai trò, có thể chia hàng tồn kho của doanh nghiệp thành ba loại: nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
ni

Hình minh họa. Nguồn: itassetmanagement

Hàng tồn kho (Inventories)

Định nghĩa

Hàng tồn kho trong tiếng Anh là Inventories. Hàng tồn kho là những tài sản được giữ để bán trong sản xuất, kinh doanh bình thường hoặc đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang hay nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Phân loại

Hàng tồn kho bao gồm:

- Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến

- Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán

- Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm

- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường

- Chi phí dịch vụ dở dang.

Trên thực tế căn cứ vào vai trò, có thể chia hàng tồn kho của doanh nghiệp thành ba loại chính là nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Phương pháp tính theo giá đích danh

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.

Phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong

Giá trị trung bình có thể được tính theo thời hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

Phương pháp nhập trước, xuất trước

Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối

Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu hoặc gần đầu , giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối hoặc gần cuối còn tồn kho.

Phương pháp nhập sau, xuất trước

Phương pháp nhập sau, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó. 

Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu hoặc gần đầu còn tồn kho.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; Chuẩn mực kế toán 02)

Minh Lan

Khối tự doanh mua ròng 400 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng phiên 27/5, EIB khởi sắc ngày đại hội

Khối tự doanh mua ròng 400 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng phiên 27/5, EIB khởi sắc ngày đại hội
Khối tự doanh công ty chứng khoán tiếp tục gom 400 tỷ đồng cổ phiếu nhà băng trong phiên giao dịch hôm nay (27/5). Tâm điểm là ACB (89 tỷ đồng), TCB (80 tỷ đồng), VPB (70 tỷ đồng), MBB (61 tỷ đồng), TPB (32 tỷ đồng), MSB (27,5 tỷ đồng)...