|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho là gì? Mục tiêu

10:45 | 10/09/2019
Chia sẻ
Kiểm toán chu trình hàng tồn kho được coi là một trong những công việc quan trọng và mất nhiều thời gian nhất của mỗi cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.
maxresdefault

Hình minh hoạ (Nguồn: Thakurani)

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Khái niệm

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho tạm dịch sang tiếng Anh là inventory audit.

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho là việc đánh giá xem liệu số dư tài khoản có liên quan có được trình bày trung thực và phù hợp với các nguyên tắc kế toán hiện hành hoặc được thừa nhận hay không.

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho được coi là một trong những công việc quan trọng và mất nhiều thời gian nhất của mỗi cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Chu trình hàng tồn kho là một trong những chu trình quan trọng trong kiểm toán bảng khai tài chính. 

Chức năng kiểm toán được cụ thể hoá thành các mục tiêu kiểm toán. 

Mục tiêu kiểm toán

Mục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Mục tiêu kiểm toán chung 

Mục tiêu đối với nghiệp vụ 

Mục tiêu đối với số dư 

I. Mục tiêu hợp lí chung 

Các nghiệp vụ về hàng tồn kho đều có căn cứ hợp lí. 

Số dư hàng tồn kho được biểu hiện hợp lí trên sổ sách và Bảng cân đối kế toán. 

II. Mục tiêu chung khác 

Hiệu lực 

Các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, luân chuyển nội bộ đều đã phát sinh thực tế. 

Hàng tồn kho phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là thực sự tồn tại. 

Trọn vẹn 

Các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, luân chuyển nội bộ đã xảy ra trong kì đều được phản ánh trên sổ sách, báo cáo kế toán. 

Số dư tài khoản hàng tồn kho đã bao hàm toàn bộ hàng tồn kho hiện có tại thời điểm lập Bảng cân đối kế toán. 

Quyền và nghĩa vụ 

Các hàng tồn kho đã ghi sổ đều thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. 

Số dư hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, không có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc tạm vay. 

Tính giá và định giá 

Hàng hoá nhập kho và xuất kho được định giá đúng đắn, các phương pháp tính giá và định giá được áp dụng nhất quán và phù hợp. 

Số dư hàng tồn kho được phản ánh đúng giá trị thực tế. 

Phân loại và trình bày 

Các nghiệp vụ hàng tồn kho được xác định và phân loại đúng đắn trên sổ sách và báo cáo tài chính. 

Số dư hàng tồn kho phải được phân loại và sắp xếp đúng vị trí trên Bảng cân đối kế toán. Những khai báo có liên quan tới sự phân loại, căn cứ để tính giá và phân bổ hàng tồn kho phải thích đáng. 

Tính chính xác cơ học 

Giá trị hàng hoá nhập kho, xuất kho, điều chuyển được phản ánh trùng khớp giữa chứng từ và sổ sách kế toán. 

Các phép tính số học đều chính xác trong việc tính toán hàng tồn kho.  
Các con số chuyển sổ sang trang đều trùng khớp. 

III. Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ 

Cho phép 

Các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, điều chuyển hàng hoá đều được cho phép. 

Số dư hàng tồn kho đều được phê duyệt đầy đủ. 

(Tài liệu tham khảo: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho và giá vốn hàng bán, Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica)

Diệu Nhi

Bộ trưởng Xây Dựng: Các địa phương đã báo cáo 100 dự án thuộc đối tượng áp dụng gói 120.000 tỷ
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết có 6 tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Trà Vinh với tổng nhu cầu là hơn 11.000 tỷ đồng.