|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lập lại lịch trả nợ (Scheduled Recast) là gì? Đặc điểm của Lập lại lịch trả nợ

18:55 | 02/01/2020
Chia sẻ
Lập lại lịch trả nợ (tiếng Anh: Scheduled Recast) là việc tính toán lại lịch trả nợ cho số dư nợ còn lại của một khoản vay thế chấp có dư nợ giảm dần vào một ngày được xác định trước.
maxresdefault

Hình minh họa. Nguồn: Youtube.com

Lập lại lịch trả nợ

Khái niệm

Lập lại lịch trả nợ trong tiếng Anh là Scheduled Recast.

Lập lại lịch trả nợ là thuật ngữ chỉ việc tính toán lại lịch trình trả nợ cho số dư nợ còn lại của một khoản vay thế chấp có dư nợ giảm dần vào một ngày được định trước. 

Một số chương trình cho vay thế chấp cho phép người đi vay thanh toán trước các khoản thế chấp không khấu trừ hoàn toàn. 

Lịch trả nợ với dư nợ giảm dần mới sẽ được thiết lập dựa trên thời hạn vay còn lại và số dư nợ gốc tại ngày tính lại đã định trước. 

Quá trình này diễn ra để đảm bảo rằng khoản thế chấp sẽ được thanh toán hết vào cuối thời hạn vay đã thỏa thuận ban đầu. 

Thông thường các khoản thanh toán định kì trên lịch trả nợ mới sẽ cao hơn lịch cũ.   

Đặc điểm Lập lại lịch trả nợ 

Lập lại lịch trả nợ thường có trong thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh tùy chọn thanh toán (ARM tùy chọn). 

Khoản vay ARM tùy chọn là khoản vay ARM được điều chỉnh hàng tháng, ở đó người đi vay có thể lựa chọn hình thức thanh toán hàng tháng, gồm có: 

 - Thanh toán khấu trừ hoàn toàn 30 năm hoặc 40 năm 

 - Thanh toán khấu trừ hoàn toàn 15 năm 

 - Khoản thanh toán chỉ trả lãi 

 - Khoản thanh toán tối thiểu

 - Khoản thanh toán có giá trị lớn hơn mức thanh toán tối thiểu.    

Ngoài ra, khoản vay ARM tùy chọn cho phép tích lũy tiền lãi trả chậm. Tiền lãi trả chậm sẽ được thêm vào số dư nợ gốc của khoản thế chấp, hay còn được gọi là khấu trừ âm. 

Thông thường, vào cuối năm thứ năm của thời hạn vay sẽ có một ngày lập lại lịch trả nợ. Lịch trả nợ sẽ được tính toán lại dựa trên số tiền gốc còn lại và lãi suất tại thời điểm này, các khoản thanh toán trong tương lai sẽ tự khấu trừ trong thời hạn vay còn lại.   

Tính lại khoản thế chấp 

Tính lại khoản thế chấp là một lựa chọn kèm theo trong một số khoản thế chấp, tính lại khoản thế chấp có thể có lãi suất thấp hơn và người đi vay có thể gia hạn thời hạn thế chấp. 

Khi tái cấp vốn một khoản thế chấp, người đi vay thay thế khoản thế chấp hiện tại bằng một khoản vay thế chấp mới, việc này có làm tăng chi phí vay hay không phụ thuộc vào tình trạng tín dụng của người đi vay. 

Tính lại khoản thế chấp không kiểm tra tín dụng người đi vay cũng như cấp một khoản vay mới, thay vào đó tiếp tục thực hiện trên khoản thế chấp ban đầu. Do vậy nó là lựa chọn tốt hơn so với việc tái cấp vốn bằng khoản thế chấp mới. 

Đôi khi người cho vay không tiếp thị lựa chọn tính lại khoản thế chấp do việc tái cấp vốn hoặc giữ các điều khoản thế chấp ban đầu sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn.   

(Theo Investopedia)

Lê Thảo