|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kế hoạch hóa có sự tham gia là gì?

14:54 | 20/04/2020
Chia sẻ
Kế hoạch hóa có sự tham gia là một trong những nguyên tắc kế hoạch hóa phát triển.
Kế hoạch hóa có sự tham gia là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Mindfulambassador)

Kế hoạch hóa có sự tham gia

Khái niệm

Kế hoạch hóa có sự tham gia là thực hiện sự tham gia của các cơ quan trong hệ thống quản lí nhà nước, hệ thống chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế trên địa bàn..., của cộng đồng và người dân trong việc xác định các vấn đề KT-XH ưu tiên trên địa bàn, lập kế hoạch và cùng tham gia giải quyết các vấn đề kế hoạch đặt ra.

Kê hoạch hóa có sự tham gia là một phương pháp tiếp cận mới nhằm:

Thực hiện sự tham gia của các cơ quan có liên quan trong hệ thống quản lí nhà nước, hệ thống chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn và sự tham gia, đóng góp của cộng đồng và người dân vào việc xác định các vấn đề KT-XH ưu tiên trên địa bàn, lập kế hoạch và cùng tham gia giải quyết các vấn đề đã xác định. 

Ngoài ra, sự tham gia này có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút, vận động và thuyết phục các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước và thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của chính quyền. 

Kế hoạch hóa có sự tham gia bao trùm lên một diện rộng gồm rất nhiều vấn đề và được áp dụng linh hoạt ở nhiều quốc gia và nhiều bối cảnh khác nhau. 

Nó được xem như một phần của quá trình phân cấp, nhằm xác định các vấn đề gay cấn, những ưu tiên chung, cùng nhau xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển KT-XH. Nguyên tắc tham gia xuất phát từ quan điểm chung coi con người là trung tâm của sự phát triển. 

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng đã cho thấy rằng kế hoạch hóa nếu có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân sẽ mang lại những lợi ích trực tiếp và lâu dài rất to lớn. 

Sự tham gia của các bên liên quan được xem như một thành tố then chốt trong qui trình kế hoạch hóa chiến lược và nó đóng vai trò quan trọng để đưa ra được một kế hoạch khả thi.

Kế hoạch hóa có sự tham gia là một trong những nguyên tắc kế hoạch hóa phát triển.

(Tài liệu tham khảo: Kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô Thắng Lợi, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019)

Tuyết Nhi