|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kế hoạch lao động - việc làm là gì? Nhiệm vụ

08:31 | 17/04/2020
Chia sẻ
Kế hoạch lao động - việc làm là một bộ phận trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Kế hoạch lao động - việc làm là gì? Nhiệm vụ - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Gpb)

Kế hoạch lao động - việc làm

Khái niệm

Kế hoạch lao động - việc làm trong tiếng Anh tạm dịch là: Labor and employment plan.

Kế hoạch lao động - việc làm là một bộ phận trong hệ thống kế hoạch phát triển KT-XH.

Nhằm xác định qui mô, cơ cấu của lực lượng lao động cần huy đông cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cân đối nhu cầu với khả năng cung cấp lực lượng lao động xã hội trong kì kế hoạch, xác định các chỉ tiêu của thị trường lao động và đề xuất các giải pháp chính sách quan trọng nhằm khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động xã hội.

Nhiệm vụ

Kế hoạch lao động - việc làm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

(1) Đánh giá thực trạng bảo đảm lao động - việc làm của một quốc gia, ngành hoặc địa phương. Việc đánh giá bảo đảm lao động - việc làm được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu đặt ra trong kì kế hoạch và tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH. 

Phân tích tìm ra các nguyên nhân của tình trạng thừa thiếu lao động và việc làm, tình trạng thu nhập của người lao động và bảo đảm các yêu cầu của xã hội đối với lực lượng lao động.

(2) Xác định khả năng cung cấp lực lượng lao động kì kế hoạch. Đây chính là con số về lực lượng lao động trong tuổi lao động có khả năng cung cấp cho nền kinh tế và cơ cấu của bộ phận này.

(3) Cân đối khả năng với nhu cầu cần có lực lượng lao động kì kế hoạch, xác định các chỉ tiêu về lao động và việc làm, nhu cầu về lực lượng lao động chính là số chỗ làm việc mà nền kinh tế tạo ra.

(4) Đề xuất giải pháp, chính sách nhằm khai thác huy động và sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động xã hội. Để khai thác và sử dụng có hiệu quả, ở Việt Nam hiện nay, đang tập trung vào các chính sách nhằm sử dụng tốt nhất hiệu ứng của thị trường lao động. 

Mặt khác vai trò của nhà nước là việc hoàn thiện các chính sách về lao động, việc làm, chính sách tiền lương, trợ cấp hay bảo hiểm, nhằm mục tiêu bảo vệ người lao động.

(Tài liệu tham khảo: Kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô Thắng Lợi, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019) 

Tuyết Nhi

Bộ trưởng Xây Dựng: Các địa phương đã báo cáo 100 dự án thuộc đối tượng áp dụng gói 120.000 tỷ
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết có 6 tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Trà Vinh với tổng nhu cầu là hơn 11.000 tỷ đồng.