|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế là gì? Nhiệm vụ chủ yếu

09:03 | 17/04/2020
Chia sẻ
Kế hoạch tăng trưởng kinh tế là một bộ phận của hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Kế hoạch tăng trưởng kinh tế là gì? Nhiệm vụ chủ yếu  - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Kizuna)

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế

Khái niệm

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế trong tiếng Anh tạm dịch là: Economic Growth Plan.

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế là một bộ phận của hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nó xác định các mục tiêu gia tăng về thu nhập của nền kinh tế trong kì kế hoạch và các chính sách cần thiết để đảm bảo tăng trưởng trong mối quan hệ trực tiếp với các yếu tố nguồn lực và các chỉ tiêu việc làm, ổn định giá cả.

Nhiệm vụ chủ yếu 

Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch tăng trưởng gồm:

- Thứ nhất, đánh giá thực trạng thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm gốc và các năm liền kề, xác định điểm mạnh, điểm yêu, cơ hội và thách thức liên quan đến tình hình tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua và nhưng năm tới.

- Thứ hai, xác định các mục tiêu và chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Các chỉ tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế thường được sử dụng ở Việt nam là:

(i) Mức độ và tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GO); (ii) GDP và GDP tính bình quân trên đầu người. Các chỉ tiêu về giá trị đạt được về GDP trong kì kế hoạch phải được thể hiện và thống nhất trên các loại giá, đó là giá cố định, giá hiện hành, thậm chí còn phải tính theo giá dự báo kế hoạch. 

Khi tính toán để có chỉ tiêu về tăng trưởng GDP cần sử dụng số liệu theo giá cố định, khi xác định GDP/người lại cần sử dụng giá hiện hành để tính toán. GDP tính theo giá dự báo năm kế hoạch là cần thiết khi sử dụng giá trị GDP để tính các nhu cầu chỉ tiêu cho kì kế hoạch.

- Thứ ba, xây dựng các chính sách cần thiết có liên quan tới tăng trưởng kinh tế như các chính sách về tăng cường các yếu tố nguồn lực, các chính sách tăng trưởng nhanh đi đôi với các vấn đề có liên quan mang tính chất hệ quả trực tiếp của tăng trưởng là lạm phát và thất nghiệp.

Thất nghiệp là tình trạng những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nhu cầu việc làm, đang không có việc làm. (Theo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

(Tài liệu tham khảo: Kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô Thắng Lợi, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019) 

Tuyết Nhi