Kiến thức Kinh tế

Chính sách cơ cấu ngành kinh tế là gì? Các hình thức

11:17 | 12/04/2020

Chia sẻ

Chính sách cơ cấu ngành kinh tế bao gồm một hệ thống các nguyên tắc, quan điểm, chính sách, công cụ và biện pháp thích hợp mà Nhà nước áp dụng để chuyển dịch các hoạt động sản xuất giữa các ngành và nội bộ ngành.
Chính sách cơ cấu ngành kinh tế là gì? Các hình thức - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: ac)

Chính sách cơ cấu ngành kinh tế

Khái niệm

Chính sách cơ cấu ngành kinh tế hay chính sách phát triển ngành.

Chính sách cơ cấu ngành kinh tế bao gồm một hệ thống các nguyên tắc, quan điểm, chính sách, công cụ và biện pháp thích hợp mà Nhà nước áp dụng để chuyển dịch các hoạt động sản xuất giữa các ngành và nội bộ ngành trong nền kinh tế quốc dân theo định hướng chiến lược phát triển ngành trong từng thời kì nhất định.

Các hình thức của chính sách cơ cấu ngành kinh tế

Theo chiến lược phát triển kinh tế quốc dân, chính sách cơ cấu ngành kinh tế bao gồm các hình thức: chính sách cơ cấu ngành kinh tế theo mô hình nông nghiệp; nông nghiệp – công nghiệp; công nghiệp – nông nghiệp – thương mại, dịch vụ; công nghiệp – thương mại, dịch vụ.

- Chính sách cơ cấu ngành theo mô hình nông nghiệp là một hình thức của chính sách cơ cấu ngành kinh tế trong đó chính phủ tập trung các nguồn lực và giải pháp nhằm phát triển chủ yếu ngành nông nghiệp.

- Chính sách cơ cấu ngành theo mô hình nông nghiệp – công nghiệp là một hình thức của chính sách cơ cấu ngành kinh tế trong đó Chính phủ áp dụng các công cụ và giải pháp nằhm phát triển ngành nông nghiệp và công nghiệp của đất nước. Trong hai ngành nông nghiệp và công nghiệp thì ngành nông nghiệp được ưu tiên hơn.

- Chính sách cơ cấu ngành theo mô hình công nghiệp – nông nghiệp – thương mại, dịch vụ là một hình thức cảu chính sách cơ cấu ngành kinh tế trong đó Chính phủ áp dụng các công cụ và giiar pháp theo hướng thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Hướng ưu tiên của Nhà nước là công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ.

- Chính sách cơ cấu ngành theo mô hình công nghiệp phát triển – thương mại, dịch vụ là loại hình chính sách cơ cấu ngành ở giai đoạn phát triển cao. 

Trong loại hình chính sách này, chính phủ tập trung các nguồn lực và giải pháp cho việc phát triển một nền công nghiệp tiên tiến, cùng với công nghiệp là ngành thương mại, du lịch cũng trở thành ngành cơ bản của nền kinh tế quốc dân.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Chính sách Kinh tế - Xã hội, TS. Nguyễn Thị Lệ Thuý, TS. Bùi Thị Hồng Việt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Tài chính, 2012)

Diệu Nhi