Kiến thức Kinh tế

Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế là gì? Các bộ phận

16:45 | 12/04/2020

Chia sẻ

Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế là tổng thể các hình thức, nguyên tắc; chính sách công cụ và giải pháp mà Nhà nước sử dụng nhằm thực hiện định hướng chiến lược về phát triển thành phần kinh tế trong từng giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia.
Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế là gì? Các bộ phận - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: gouvernement)

Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế 

Khái niệm

Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế hay chính sách thành phần kinh tế.

Chính sách cơ cấu thành phần kinh tế là tổng thể các hình thức, nguyên tắc; chính sách công cụ và giải pháp mà Nhà nước sử dụng nhằm thực hiện định hướng chiến lược về phát triển thành phần kinh tế trong từng giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia.

Các bộ phận của chính sách cơ cấu thành phần kinh tế

Chính sách thành phần kinh tế của mỗi quốc gia bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, phụ thuộc vào cơ cấu thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân.

Thông thường, cơ cấu thành phần kinh tế bao gồm: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và kinh tế hỗn hợp.

Vì vậy chính sách cơ cấu thành phần kinh tế được chia thành:

- Chính sách đối với thành phần kinh tế nhà nước là tổng thể các quan điểm, các công cụ và giải pháp mà Nhà nước áp dụng đối với thành phần kinh tế nhà nước để thành phần kinh tế này phát triển theo hướng đã định.

- Chính sách đối với thành phần kinh tế tập thể. Thành phần kinh tế tập thể tồn tại không chỉ do vai trò kinh tế mà còn do vai trò xã hội. Chính sách thành phần kinh tế tậo thể bao gồm những quan điểm, công cụ và giải pháp mà Nhà nước thực hiện đối với thành phần kinh tế này nằhm đạt được những mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

- Chính sách đối với thành phần kinh tế tư nhân (bao gồm cả tư bản tư nhân và cá thể) là tổng thể những quan điểm, công cụ và giải pháp mà Nhà nước áp dụng đối với thành phần kinh tế tư nhân nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định trong từng thời kì.

- Chính sách đối với thành phần kinh tế hỗn hợp là tổng thể các quan điểm và giải pháp Nhà nước áp dụng đối với thành phần kinh tế này để chúng tồn tại và phát triển theo định hướng chiến lược trong từng giai đoạn.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Chính sách Kinh tế - Xã hội, TS. Nguyễn Thị Lệ Thuý, TS. Bùi Thị Hồng Việt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Tài chính, 2012)

Diệu Nhi