Kiến thức Kinh tế

Giao dịch mở rộng (Extended Trading) là gì? Nội dung liên quan

23:06 | 01/04/2020

Chia sẻ

Giao dịch mở rộng (tiếng Anh: Extended Trading) là giao dịch được kiểm soát bởi Hệ thống điện tử kể cả trước hay sau giờ giao dịch thông thường của các chứng khoán được niêm yết.
Giao dịch mở rộng (Extended Trading) là gì? Nội dung liên quan - Ảnh 1.

Hình minh họa

Giao dịch mở rộng (Extended Trading)

Khái niệm

Giao dịch mở rộng trong tiếng Anh là Extended Trading.

Giao dịch mở rộng là giao dịch được kiểm soát bởi Hệ thống điện tử kể cả trước hay sau giờ giao dịch thông thường của các chứng khoán được niêm yết. Kiểu giao dịch này có xu hướng giới hạn số lượng so với các sơ giao dịch thông thường khi sàn giao dịch mở cửa. phiên giao dịch mở rộng thường bao gồm các phiên giao dịch trước giờ mở cửa và giao dịch sau giờ đóng cửa. Giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ thường bắt đầu từ 4 giờ sáng tới 9 giờ 30 sáng, các phiên giao dịch sau giờ đóng cửa thường bắt đầu từ 4 giờ chiều tới 8 giờ chiều theo giờ ET.

Nội dung về giao dịch mở rộng

Phần lớn các giao dịch mở rộng có xu hướng xảy ra ngoài giờ giao dịch thông thường. Điều này là do hầu hết các tin tức ảnh hưởng đến các nhà đầu tư xảy ra ngay trước hoặc ngay sau khi các sàn giao dịch thông thường mở hoặc đóng phiên.

Các nhà đầu tư ở Mỹ thường có thể bắt đầu giao dịch vào lúc 4 giờ sáng, nhưng phần lớn giao dịch mở rộng xảy ra trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 9 gờ 30 sáng theo giờ ET. Tương tự, các nhà đầu tư có thể giao dịch đến 8 giờ tối sau khi các sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa, nhưng phần lớn giao dịch mở rộng xảy ra trước 6 giờ 30 chiều.

Các quyền chọn và thị trường tương lai của Mỹ có xu hướng có giờ giao dịch khác nhau tùy thuộc vào tài sản cơ bản, trong khi thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ mỗi ngày.

Rủi ro về giao dịch mở rộng

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịc Mỹ (SEC) nêu bật một số rủi ro liên quan đến giao dịch mở rộng, bao gồm:

Tính thanh khoản hạn chế: Giờ giao dịch mở rộng có khối lượng giao dịch ít hơn so với giờ thông thường, điều này có thể gây khó khăn cho việc thực hiện giao dịch. Một số cổ phiếu có thể không giao dịch trong suốt thời gian dài.

Chênh lệch lớn: Khối lượng giao dịch ít hơn thường khiến cho sự chênh lệch giá chào mua rộng hơn, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện giá thị trường, khiến việc thực hiện các lệnh ở mức giá thuận lợi trở nên khó khăn hơn.

Tính biến động tăng: Khối lượng giao dịch ít hơn thường tạo ra một môi trường cho biến động lớn hơn với chênh lệch giá chào mua rộng hơn. Giá có thể di chuyển mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn.

Giá không chắc chắn: Giá của một giao dịch chứng khoán ngoài giờ giao dịch tho9ng thường thì thường xuyên có thể không khớp với giá trong giờ.

Cạnh tranh chuyên nghiệp: Nhiều người tham gia giao dịch mở rộng là các nhà đầu tư tổ chức lớn, chẳng hạn như các quỹ tương hỗ, có quyền tiếp cận nhiều tài nguyên hơn.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy