|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là gì?

14:59 | 27/11/2019
Chia sẻ
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt: PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.
Chi phí sử dụng vốn cận biên (Marginal cost of capital

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Định nghĩa

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tiếng Anh là Provincial Competitiveness Index, viết tắt là PCI.

PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.

Chỉ số PCI được công bố thí điểm lần đầu tiên vào năm 2005 đối với 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lần thứ hai là từ năm 2006 trở đi, tất cả các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đều được đưa vào xếp hạng, đồng thời các chỉ số thành phần cũng được tăng cường thêm.

PCI-index

Chỉ số PCI năm 2018. Nguồn: ngkt.mofa.gov.vn

Đặc trưng của chỉ số PCI 

Chỉ số PCI gồm 10 chỉ số thành phần. Một địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt khi có:

1) Chi phí gia nhập thị trường thấp

2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định

3) Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai

4) Chi phí không chính thức thấp

5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các qui định, thủ tục hành chính nhanh chóng

6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng

7) Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp

8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao

9) Chính sách đào tạo lao động tốt

10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và duy trì được an ninh trật tự

Phương pháp xây dựng chỉ số PCI

Chỉ số PCI được xây dựng theo qui trình ba bước, gồm:

(i) Thu thập thông tin từ dữ liệu điều tra và các nguồn dữ liệu đã công bố khác

(ii) Tính toán 10 chỉ số thành phần và chuẩn hóa trên thang điểm 10

(iii) Gán trọng số và tính điểm số PCI tổng hợp gồm điểm trung bình có trọng số của 10 chỉ số thành phần trên thang điểm tối đa 100.

Mục đích của việc nghiên cứu chỉ số PCI

- Chỉ số PCI không nhằm mục đích nghiên cứu khoa học đơn thuần hoặc để biểu dương hay phê phán những tỉnh có điểm số PCI cao hay thấp.

- Thay vào đó, chỉ số PCI tìm hiểu và giải vì sao một số tỉnh, thành vượt lên các tỉnh, thành khác về phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế, từ đó cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố để xác định những lĩnh vực và cách thức để thực hiện những cải cách điều hành kinh tế một cách hiệu quả nhất.

(Tài liệu tham khảo: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam PCI 2018; Báo Nghệ An)

Minh Lan

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.