|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tài khoản rút tiền (Drawing account) là gì? Đặc điểm

10:01 | 26/05/2020
Chia sẻ
Tài khoản rút tiền (tiếng Anh: Drawing account) là một bản ghi kế toán được duy trì để theo dõi tiền được rút từ một doanh nghiệp bởi các chủ sở hữu của nó.
Tài khoản rút tiền (Drawing account) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Kashoo.

Tài khoản rút tiền

Khái niệm

Tài khoản rút tiền trong tiếng Anh là Drawing account.

Tài khoản rút tiền là một bản ghi kế toán được duy trì để theo dõi tiền được rút từ một doanh nghiệp bởi các chủ sở hữu của nó. 

Tài khoản rút tiền được sử dụng chủ yếu cho các doanh nghiệp bị đánh thuế dưới dạng sở hữu độc quyền hoặc quan hệ đối tác. Việc rút tiền của chủ sở hữu từ các doanh nghiệp bị đánh thuế dưới dạng các thực thể riêng biệt thường phải được tính là các khoản bồi thường hoặc cổ tức.

Đặc điểm của Tài khoản rút tiền

Tài khoản rút tiền là một tài khoản đối ứng của vốn chủ sở hữu. Số dư ghi nợ của tài khoản rút tiền ngược lại với số dư ghi có của tài khoản vốn chủ sở hữu, bởi vì những khoản rút tiền của chủ tài khoản thể hiện việc giảm vốn chủ sở hữu trong một doanh nghiệp. 

Để phù hợp với sổ sách kế toán kép, mỗi mục trên nhật kí kế toán yêu cầu ghi cả số tiền ghi nợ và ghi có. Bởi vì việc rút tiền mặt yêu cầu phải ghi có vào tài khoản tiền mặt, nên mục ghi nợ tài khoản rút tiền phải có một khoản ghi có bù vào tài khoản tiền mặt với số tiền tương tự.

Vì tài khoản rút tiền theo dõi phân phối cho chủ sở hữu trong một năm nhất định, nên phải đóng tài khoản vào cuối năm bằng một khoản ghi có (đại diện cho tổng số tiền đã rút) và số dư được chuyển đến tài khoản vốn chủ sở hữu chính như một khoản ghi nợ. 

Tài khoản rút tiền sau đó được mở lại và sử dụng lại vào năm sau để theo dõi phân phối. Bởi vì thuế đối với các khoản rút tiền được thanh toán bởi các đối tác riêng lẻ, nên không có tác động thuế đối với doanh nghiệp liên quan đến các khoản tiền được rút.

 Vì tài khoản rút tiền không phải là một khoản chi phí, nó không hiển thị trên báo cáo thu nhập của doanh nghiệp.

Tạo lịch biểu từ tài khoản rút tiền sẽ hiển thị chi tiết và tóm tắt các khoản phân phối được thực hiện cho từng đối tác kinh doanh. Các khoản phân phối cuối cùng thích hợp có thể được thực hiện vào cuối năm, đảm bảo mỗi đối tác nhận được phần chính xác của thu nhập của công ty, theo thỏa thuận hợp tác.

Ví dụ: vào cuối năm kế toán, tài khoản rút tiền của Eve Smith, đã tích lũy được số dư nợ là 24.000 USD. Eve đã rút 2.000 USD mỗi tháng để sử dụng cá nhân, ghi lại mỗi giao dịch dưới dạng ghi nợ vào tài khoản rút tiền của cô ấy và ghi có vào tài khoản tiền mặt của cô ấy. Mục nhập nhật kí đóng tài khoản rút tiền yêu cầu một khoản ghi có cho tài khoản rút tiền vào đêm giao thừa cuối năm trị giá 24.000 USD và khoản ghi nợ 24.000 USD vào tài khoản tiền mặt của cô ấy.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy