Ra quyết định (Making decision) là gì? Trình tự ra quyết định

09:56 | 17/09/2019

Chia sẻ

Ra quyết định (tiếng Anh: Making decision) là quá trình bao gồm nhiều bước liên quan đến việc xác định vấn đề; hình thành, lựa chọn phương án thông qua và văn bản hóa quyết định.
operations-webinar-recap-header@2x

Hình minh họa. Nguồn: Medium

Ra quyết định (Making decision)

Định nghĩa

Ra quyết định trong tiếng Anh là Making decision. Ra quyết định là quá trình bao gồm nhiều bước liên quan đến việc xác định vấn đề; hình thành, lựa chọn phương án thông qua và văn bản hóa quyết định.

Các bước ra quyết định

(1) Xác định vấn đề ra quyết định

- Vấn đề ra quyết định được hiểu là một nhiệm vụ mà doanh nghiệp cần giải quyết bằng một quyết định nếu không tổ chức sẽ khó có thể phát triển.

- Ra quyết định thực chất là quá trình tìm kiếm phương án tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ hay giải quyết vấn đề.

(2) Chọn tiêu chuẩn đánh giá phương án

- Muốn so sánh một cách khách quan để lựa chọn phương án tốt nhất, cần xác định tiêu chuẩn đánh giá.

- Tiêu chuẩn này được biểu hiện bằng chỉ tiêu số lượng và chất lượng, phản ánh kết quả mục tiêu hay kết quả mong muốn đối với việc giải quyết vấn đề quyết định của doanh nghiệp.

- Chẳng hạn, trong quá trình đánh giá lựa chọn cán bộ quản trị, những tiêu chuẩn về năng lực và phẩm chất thường được sử dụng hơn cả.

(3) Tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề

- Một vấn đề quyết định có thể được giải quyết bằng nhiều cách khác nhau.

- Mỗi cách tạo ra một phương án quyết định, khả năng thiết lập các phương án quyết định cũng quan trọng như việc lựa chọn chính xác một phương án trong số các phương án đã đề xuất.

(4) Đánh giá các phương án

- Đánh giá các phương án là xác định giá trị của phương án tiêu chuẩn hiệu quả.

- Việc đo lường hiệu quả của từng phương án cần thực hiện theo cả hai hướng, phân tích định lượng và phân tích định tính.

- Đánh giá các phương án tạo cơ sở cho việc lựa chọn phương án để ra quyết định. Đánh giá đúng sẽ chọn được quyết định đúng và ngược lại. Suy cho cùng thì đánh giá các phương án chính là chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế của từng phương án.

(5) Lựa chọn phương án và ra quyết định

- Dựa trên kết quả phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án tốt hơn.

- Đó là phương án thỏa mãn cao nhất các tiêu chuẩn hiệu quả, đồng thời có thể khắc phục những yếu tố hạn chế.

- Nên huy động sự tham gia của tập thể, hoặc của các chuyên gia có kinh nghiệm, thậm chí của cả cấp trên vào việc lựa chọn phương án.

- Những ý kiến này là rất quan trọng, giúp nhà quản trị lựa chọn được phương án tốt nhất để ra quyết định. Đặc biệt là đối với những người có vai trò trong việc thực hiện quyết định sắp ban hành.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Tài chính)

Minh Lan