|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phí mua lại (Redemption Fee) là gì?

18:11 | 17/04/2020
Chia sẻ
Phí mua lại (tiếng Anh: Redemption Fee) là một khoản phí mà nhà đầu tư phải chịu khi họ bán cổ phần của quĩ. Phí này được tính bởi công ty quản lí quĩ và có thời hạn trong một khoảng thời gian nhất định.
Phí mua lại (Redemption Fee) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: www.kiplinger.com

Phí mua lại

Khái niệm

Phí mua lại trong tiếng Anh là Redemption Fee.

Phí mua lại là một khoản phí mà nhà đầu tư phải chịu khi họ bán cổ phần của quĩ. Phí này được tính bởi công ty quản lí quĩ và có thời hạn trong một khoảng thời gian nhất định.

Phí mua lại cũng có thể được gọi là phí thoát khỏi quĩ (exit fee), phí giao dịch theo chiến lược chọn đúng thời điểm thị trường (market timing fee) hoặc phí giao dịch ngắn hạn (short-term trading fee). 

Nội dung

Phí mua lại thường được liên quan đến quĩ tương hỗ. Khi một nhà đầu tư bán cổ phần của quĩ, công ty đó sẽ tính phí mua lại. Các quĩ tương hỗ thường là một phần của chiến lược đầu tư dài hạn và chúng thường không dành cho giao dịch ngắn hạn hoặc các giao dịch theo chiến lược chọn đúng thời điểm.

Ngoài ra, chúng được tính tương ứng với số tiền họ đầu tư nên sẽ tạo ra sự công bằng liên quan đến khoản phí này giữa các nhà đầu tư.

Để ngăn chặn giao dịch ngắn hạn, các công ty quĩ thường sẽ tính phí mua lại trong một khoảng thời gian xác định. Hầu hết các công ty thường sử dụng khung thời gian là 30 ngày. Nếu một nhà đầu tư thoát khỏi quĩ trong vòng 30 ngày kể từ lần mua đầu tiên của họ thì có thể phải trả phí mua lại.

Phí mua lại và phí rút vốn (Back-End Sales Loads) 

Phí rút vốn

Phí rút vốn được trả cho các trung gian và không tính vào chi phí hoạt động của quĩ. Các khoản phí này có thể là một khoản phí phần trăm cố định theo phần trăm tài sản được giao dịch (trung bình khoảng 1%). Phí rút vốn có hiệu lực trong suốt thời gian nắm giữ khoản đầu tư.

Phí rút vốn thường có ở các quĩ cung cấp các lớp cổ phần (share classes) khác nhau. Cổ phần loại A thường tính phí gia nhập (front-end load), trong khi cổ phiếu loại B và loại C thường phải tính phí rút vốn. Về bản chất, đây là phí hoa hồng, trái ngược với các quĩ không mất phí bán (no-load fund).

Phí mua lại

Phí mua lại khác với phí rút vốn vì chúng được tính vào chi phí hoạt động hàng năm của quĩ. Các quĩ tương hỗ thường tính phí mua lại vào biểu phí của họ để giảm thiểu giao dịch ngắn hạn.

Phí mua lại thường chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian xác định, có thể dao động từ ba tháng đến khoảng một năm.

Phí mua lại để hạn chế nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn đồng thời giúp bù đắp chi phí giao dịch liên quan đến việc mua lại và cũng giúp bảo vệ các nhà đầu tư khác khỏi chi phí trên mỗi cổ phiếu cao hơn.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Mai Phạm

Tại sao chính phủ Mỹ không in thêm tiền để chi tiêu mà lại để mắc cả núi nợ?
Một số người đề xuất chính phủ Mỹ nên in thêm tiền để trả nợ và chi tiêu cho thoải mái. Tuy nhiên, tại sao Mỹ chưa bao giờ viện đến giải pháp này?