Kiến thức Kinh tế

Phân phối chọn lọc (Selective distribution) là gì?

08:56 | 20/09/2019

Chia sẻ

Phân phối chọn lọc (tiếng Anh: Selective distribution) là việc nhà sản xuất sử dụng một số nhà phân phối thoả mãn những điều kiện nhất định trên một vùng thị trường xác định.
Phân phối chọn lọc ()

Hình minh họa

Phân phối chọn lọc (Selective distribution)

Định nghĩa

Phân phối chọn lọc trong tiếng Anh là Selective distributionPhân phối chọn lọc là việc nhà sản xuất sử dụng một số nhà phân phối thoả mãn những điều kiện nhất định trên một vùng thị trường xác định.

Các thuật ngữ liên quan

Phân phối độc quyền trong tiếng Anh là Exclusive Distribution.

Phân phối độc quyền là việc nhà sản xuất sử dụng một nhà phân phối duy nhất trên một vùng thị trường xác định, thường đi đôi với bán hàng độc quyền (yêu cầu nhà phân phối không bán sản phẩm cạnh tranh.

Phân phối rộng rãi trong tiếng Anh là Extensive distribution.

Phân phối rộng rãi là việc nhà sản xuất sử dụng tất cả các nhà phân phối, các kênh phân phối sản phẩm trên một vùng thị trường xác định (tìm càng nhiều điểm tiêu thụ càng tốt).

Đây là phương thức hoàn toàn ngược với phương thức độc quyền.

Đặc trưng của phân phối chọn lọc

- Đây là phương thức trung gian giữa hai phương thức phân phối rộng rãi và phân phối độc quyền.

- Nhà sản xuất không tốn nhiều chi phí và không phải phân tán nguồn lực của mình để bao quát hết toàn bộ địa điểm tiêu thụ sản phẩm, kể cả những cửa hàng nhỏ, đồng thời vẫn có thể xây dựng được quan hệ tốt với trung gian và trông đợi kết quả bán hàng trên mức trung bình.

Ưu điểm

- Cho phép quản lí kênh khá tốt

- Nhà sản xuất kiểm soát được các chính sách marketing trong phân phối; tránh hàng giả, hàng nhái; xây dựng được hình ảnh, uy tín, sự nổi tiếng của sản phẩm nhãn hiệu.

- Hạn chế được nhược điểm của hình thức phân phối độc quyền đó là chỉ có một nhà phân phối độc quyền nên rủi ro cao, chi phí phân phối cao, sự hiện diện của sản phẩm trên thị trường là hạn chế, phụ thuộc vào nhà phân phối độc quyền.

Hạn chế

- Chi phí phân phối cao.

- Sự hiện diện của sản phẩm trên thị trường là hạn chế.

- Dễ dẫn đến tình trạng xung đột, mâu thuẫn giữa các nhà phân phối.

Điều kiện áp dụng

- Phương thức phân phối chọn lọc được áp dụng phổ biến với các sản phẩm có giá trị lớn, sản phẩm nhập khẩu, đối với các trung gian bán buôn.

(Tài liệu tham khảo: Chiến lược phân phối, Tổ hợp giáo dục Topica)

Minh Lan