|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Năm 2017 bùng nổ vốn đăng ký đổ vào ngành bất động sản

16:30 | 25/12/2017
Chia sẻ
Trong năm 2017, ngành Kinh doanh bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại với số vốn đăng ký gần 388.400 tỷ đồng, chiếm 30% tổng số vốn đăng ký.
nam 2017 bung no von dang ky do vao nganh bat dong san Thị trường bất động sản 2018 dưới góc nhìn chuyên gia
nam 2017 bung no von dang ky do vao nganh bat dong san Bất động sản khu công nghiệp ăn theo FDI

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 doanh nghiệp, trong đó có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm qua là 3.165.233 tỷ đồng, bao gồm số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.295.911 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỷ đồng với 35.276 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

nam 2017 bung no von dang ky do vao nganh bat dong san
Tình hình doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2011 - 2017 (nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh)

Công ty cổ phần chiếm tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất

Về số vốn đăng ký của năm nay so với cùng kỳ năm 2016 tiếp tục tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 609.971 tỷ đồng, tăng 61,9%; tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 422.781 tỷ đồng, tăng 34,8%; loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 259.122 tỷ đồng, tăng 33,6%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 3.957 tỷ đồng, giảm 41,5%; loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 81 tỷ đồng, tăng 273,1%.

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp trong năm qua cho thấy, loại hình công ty cổ phần chiếm tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 28,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 8,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; loại hình công ty TNHH 1 thành viên là 5,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; loại hình công ty hợp danh là 3,7 tỷ đồng/doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất

Về số doanh nghiệp đăng ký, trong năm nay lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 45.411 doanh nghiệp, chiếm 35,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 9.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%;...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 62,0%.

Về số vốn đăng ký, trong năm 2017 so với cùng kỳ năm trước thì ngành Kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 388.376 tỷ đồng, chiếm 30,0%; tiếp đến là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 198.042 tỷ đồng, chiếm 15,3%; Xây dựng có 190.823 tỷ đồng, chiếm 14,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 144.726 tỷ đồng, chiếm 11,2%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 67.391 tỷ đồng, chiếm 5,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 59.776 tỷ đồng, chiếm 4,6%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 44.382 tỷ đồng, chiếm 3,4%;...

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp trong năm vừa qua một số ngành có tỷ trọng cao như Kinh doanh bất động sản đạt 76,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 65,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 18,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 17,6 tỷ đồng/doanh nghiệp;...

Có thể thấy, trong năm vừa qua ngành Kinh doanh bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại.

Thu Hà

'Đóng khung' lạm phát
Chúng ta không thể yêu cầu một mức tăng trưởng cao và lạm phát thấp trong bối cảnh nguồn lực khan hiếm cũng như các yếu tố vĩ mô quốc tế đang chưa thực sự tốt như hiện nay. Giữ lạm phát ở một mức hợp lý với "cơ địa" của kinh tế hiện nay là phù hợp, nhưng các chính sách cần mang tính đón đầu và phòng bị cho các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai.