Kiến thức Kinh tế

Mô hình vai-đầu-vai (Head And Shoulders Pattern) là gì?

16:05 | 17/12/2019

Chia sẻ

Mô hình vai-đầu-vai (tiếng Anh: Head And Shoulders Pattern) là một biểu đồ có đường cơ sở với ba đỉnh, hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần bằng nhau và đỉnh giữa là cao nhất.
Jensen's Measure

Hình minh họa

Mô hình vai-đầu-vai (Head And Shoulders Pattern)

Khái niệm

Mô hình vai-đầu-vai trong tiếng Anh là Head And Shoulders Pattern.

Mô hình vai-đầu-vai là một biểu đồ có đường cơ sở với ba đỉnh, hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần bằng nhau và đỉnh giữa là cao nhất. Trong phân tích kĩ thuật, mô hình vai-đầu-vai mô tả sự hình thành biểu đồ cụ thể dự đoán sự đảo ngược của chiều hướng tăng-giảm của thị trường.

Nội dung về Mô hình vai-đầu-vai

Mô hình vai-đầu-vai hình thành khi giá cổ phiếu tăng lên đỉnh đầu tiên, sau đó giảm trở lại tại vị trí bắt đầu tăng giá trước đó. Sau đó, giá lại tăng lên đến đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh cũ để tạo thành "đầu" rồi sau đó một lần nữa giảm trở lại vị trí bắt đầu. Cuối cùng, giá tăng trở lại một lần nữa nhưng chỉ đạt tới mức đỉnh đầu tiên rồi sau đó lại giảm trở lại vị trí bắt đầu

Sự hình thành mô hình vai-đầu-vai báo hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Vì vậy, khi áp dụng mô hình này, các nhà đầu tư cần xác nhận các tín hiệu đặt lệnh dừng lỗ. Theo đó:

+ Thực hiện lệnh bán khi đường giá phá vỡ đường viền cổ.

+ Thực hiện lệnh bán khi đường giá xuống dưới đường viền cổ và đi lên test lại đường viền cổ.

Mô hình vai-đầu-vai ngược

Một biến thể khác của mô hình vai-đầu-vai là mô hình vai-đầu-vai ngược (Inverse/Reverse Head and Shoulders). Đây là mô hình báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng (ngược lại với mô hình vai-đầu-vai).

thebank_inverse_head_and_shoulders_thebank_1575942442

Ngược lại với mô hình vai-đầu-vai có ba đỉnh, mô hình vai-đầu-vai ngược có ba đáy, hai đáy ở hai bên có mức giá gần bằng nhau tạo thành hai "vai" và đáy ở giữa thấp hơn hẳn hai đáy còn lại tạo thành "đầu". Đường viền cổ được kẻ qua các đỉnh hai bên vai của mô hình, thể hiện mức các kháng cự và xác nhận mô hình được hình thành khi đường giá cắt qua đường viền cổ bên "vai phải".

Mô hình vai-đầu-vai ngược được hình thành sẽ báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Vì vậy, khi áp dụng mô hình này, nhà đầu tư sẽ tìm điểm đặt lệnh mua vào cổ phiếu. Theo đó:

+ Thực hiện lệnh mua khi đường giá phá vỡ đường viền cổ.

+ Thực hiện lệnh mua khi đường lên trên đường viền cổ và đi xuống test lại đường viền cổ.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com; thebank.vn)

Tường Vy