Kiến thức Kinh tế

Trái chủ (Bondholder) là ai? Lợi ích và rủi ro của trái chủ

14:23 | 17/12/2019

Chia sẻ

Trái chủ (tiếng Anh: Bondholder) là người cho nhà phát hành vay tiền thông qua việc mua trái phiếu. Đổi lại, các trái chủ nhận được các khoản thanh toán lãi không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và khoản vốn gốc khi trái phiếu đáo hạn.
Bondholder

Hình minh họa

Trái chủ (Bondholder)

Định nghĩa

Trái chủ trong tiếng Anh là Bondholder.

Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ, nó đại diện cho một nghĩa vụ tài chính của chủ thể phát hành, với lời hứa sẽ thanh toán một khoản tiền xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Từ định nghĩa về trái phiếu có thể rút ra định nghĩa về trái chủ như sau:

Trái chủ là người cho nhà phát hành vay tiền thông qua việc mua trái phiếu. Đổi lại, các trái chủ nhận được các khoản thanh toán lãi không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và khoản vốn gốc khi trái phiếu đáo hạn.

Trái chủ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của nhà phát hành. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.

Trái chủ tạo ra thu nhập bằng cách nào?

Trái chủ tạo ra thu nhập theo hai cách chính.

- Một là, nhận các khoản lãi được thanh toán định kì.

Hầu hết các trái phiếu đều trả lãi định kì, các khoản thanh toán lãi của trái phiếu thường được trả nửa năm một lần. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cấu trúc của trái phiếu, lãi có thể được trả hàng năm, hàng quí hoặc thậm chí hàng tháng.

Ví dụ: Một trái phiếu mệnh giá 1.000 đô la có lãi suất coupon là 4%.

Trái chủ hay nhà đầu tư sẽ được trả 40 đô la mỗi năm hoặc 20 đô la mỗi nửa năm cho đến khi trái phiếu này đáo hạn. Trái chủ nhận lại toàn bộ vốn gốc (mệnh giá trái phiếu) khi trái phiếu đáo hạn.

- Hai là, trái chủ có thể kiếm thu nhập từ việc nắm giữ sau đó bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trái chủ có thể bán trái phiếu trước khi đáo hạn để hưởng chênh lệch giá. Giống như các chứng khoán khác, trái phiếu có thể tăng giá trị, nhưng một số yếu tố đi kèm với sự tăng giá trái phiếu.

Ví dụ: Giả sử một nhà đầu tư đã trả 1.000 đô la để mua một trái phiếu có mệnh giá 1.000 đô la. Nếu trái chủ bán trái phiếu trước trái phiếu đó khi đáo hạn trên thị trường thứ cấp với giá 1.050 đô la, người đó sẽ nhận được 50 đô la từ chênh lệch giữa giá bán và giá mua trái phiếu.

Tất nhiên, trái chủ có thể thua lỗ nếu trái phiếu giảm giá trị so với giá mua ban đầu.

Lợi ích và rủi ro của trái chủ

Lợi ích

- Trái chủ có nhận được các khoản thu nhập cố định khi đầu tư vào trái phiếu.

- Đầu tư vào trái phiếu có mức độ an toàn cao hơn cổ phiếu.

- Trong trường hợp công ty phá sản, trái chủ nhận được thanh toán trước các cổ đông phổ thông.

- Một số trái phiếu đô thị được miễn thuế đối với các khoản thanh toán lãi.

Rủi ro

- Trái chủ phải đối mặt với rủi ro lãi suất khi lãi suất thị trường đang tăng.

- Rủi ro tín dụng và rủi ro vỡ nợ có thể xảy ra đối với trái phiếu doanh nghiệp gắn liền với khả năng tài chính của nhà phát hành.

- Trái chủ có thể phải đối mặt với rủi ro lạm phát nếu lạm phát vượt quá lãi suất coupon của chứng khoán mà họ nắm giữ.

- Khi lãi suất thị trường vượt quá lãi suất coupon, mệnh giá của trái phiếu trên thị trường thứ cấp có thể giảm.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Thanh Tùng