|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hiệp định ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area - ACFTA) là gì?

15:30 | 22/11/2019
Chia sẻ
Hiệp định ACFTA (tiếng Anh: ASEAN-China Free Trade Area, viết tắt: ACFTA) là một hiệp định thương mại được kí kết giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc.
af166e4abc925ac992ebe9c4520de548

Hiệp định ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area - ACFTA) (Nguồn: ELOGS)

Hiệp định ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area - ACFTA)

Hiệp định ACFTA - danh từ, tên đầy đủ trong tiếng Anh là ASEAN-China Free Trade Area, viết tắt là ACFTA.

Hiệp định ACFTA hay còn gọi là Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc được kí kết ngày 29/11/2004 tại Lào. Hiệp định ACFTA hướng tới tăng cường các quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn trong thế kỉ 21, giảm thiểu các rào cản thương mại và làm sâu sắc hơn mối liên kết kinh tế giữa các quốc gia khu vực ASEAN và Trung Quốc.

Nội dung hiệp định ACFTA

Mục tiêu 

1. Tăng cường và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc.

2. Tích cực tự do và xúc tiến thương mại hàng hoá và dịch vụ, cũng như cơ chế đầu tư thông thoáng và rõ ràng.

3. Khai thác các lĩnh vực mới và thết thập các biện pháp thích hợp cho hợp tác kinh tế chắt chẽ hơn giữa các bên.

4. Tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế có hiệu quả hơn của các nước thành viên mới của ASEAN và tạo nhịp cầu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các Bên.

Các biện pháp hợp tác kinh tế

1. Tích cực loại bỏ thuế và hàng rào phi thuế đối với hầu hết thương mại hàng hoá. 

2. Tiến tới tự do hoá thương mại dịch vụ về cơ bản tất cả các lĩnh vực. 

3. Thiết lập một cơ chế đầu tư cạnh tranh và cởi mở để tạo thuận lợi và thúc đẩy đầu tư trong khuôn khổ FTA. 

4. áp dụng các ứng xử đặt biệt, khác biệt và linh hoạt cho các nước thành viên mới của ASEAN 

5. áp dụng linh hoạt cho các Bên trong đàm phán FTA đối với các khu vực nhạy cảm của lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ và đầu tư. Sự linh hoạt này sẽ được đàm phán và cùng thống nhất thoả thuận dựa trên nguyên tắc có đi có lại và cùng có lợi. 

6. Thiết lập các biện pháp tạo thuận lợi đầu tư và thương mại có hiệu quả, gồm không hạn chế việc đơn giản hoá thủ tục hải quan và các thoả thuận công nhận lẫn nhau 

7. Mở rộng hợp tác kinh tế ra các lĩnh vực khác có thể đồng thuận được của cả hai bên ASEAN và Trung Quốc, mà sẽ bổ sung vào việc làm sâu sắc thêm liên kết đầu tư và thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc, hình thành lên các chương trình hành động để thực hiện các lĩnh vực hợp tác. 

8. Thiết lập các cơ chế thích hợp nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả Hiệp định ACFTA. (Theo ASEAN-China Free Trade Area - ACFTA, Trung tâm WTO VCCI)

K.H